MBL den 2 maj 2022
2022-05-02

VD Mats Johannesson

§11 Förhandling inom ledningsgruppen.

 1. Linda Goldbach blir från och med idag permanent som Chef för Trafik inom MTRP. Linda har vikarierat i rollen sedan i höstas.
 2. Sedan en tid tillbaka har rollen som Chef för Kundservice varit vakant. Det kommer nu att lösas då Staffan Grönwald från och med den 15 maj kommer ta sig an denna roll. Staffan är som ni vet idag chef för vår planering.
 3. Ny Chef för Planeringen blir Petra Skogdalen Nordgren som idag ansvarar för PTU projektet och som har erfarenhet av flera olika delar av vår verksamhet sedan innan. Petra kommer behålla ett övergripande ansvar över PTU men projektet kommer att ytterligare resurs förstärkas för att hantera den nya situationen.
 • Mats rapporterade om hur det går på dess utmaningar den senaste tiden.
 • Det har inkommit en begäran om en åtgärdsplan från Mälartåg till MTR, nu måste MTR svara på den senast till den 10 maj.
 • MTR Mälartåg har en punktlighet som ligger på 78% och resultatet går nu åt rätt håll konstaterar Mats.
 • Det påbörjas nu PTU utbildningar på trafiksidan.
 • MTR har nu fått klartecken för tillståndet att påbörja en serie installation av DÖS – Dörr Övervakning Systemet.
 • Nöjt kundindex – NKI har nu ökat för mars 78%. För februari blev det 75%.

Säkerhet – Tommy Karström

Tommy svarade på fråga som vi skickade med sedan förra mötet, vi frågade om det har skett en ökning med fordonsproblem? Svaret är nej och det ligger på samma nivå historiskt sett.

Det har i år nu inträffat 6 OSPA-A och det har nu inträffat 3 tillfällen på kort tid.

 1. Citybanan den 8/4
 2. Citybanan den 28/4 av en mycket allvarlig karaktär.
 3. Södertälje Hamn den 30/4

Det har i år, inträffat bara en dörröppning på fel sida och 26 tillfällen med dörröppning utanför plattform.

Det togs även upp att det har inträffat att en lokförare har fått samtal från DLC att de har blivit tillsagd att fortsätta köra fast tiden har gått över 5 timmar utan rast och då har man tydligen sagt från DLC att de tar på sig ansvaret om något inträffar? Detta är helt fel!

Det är alltid lokföraren som är ombordsansvarig och ansvarig för tågets säkra framförande som kommer att ställas till svars om något inträffar, kan man inte framföra det säkert så ska det stå stilla och invänta en avlösare. DLC får lösa det med en annan lokförare eller ta tåget ur trafik.

Vi frågade om det har inträffat några händelser med koppling till beordrad övertid? Det har inträffat flera händelser svarar Tommy och att processen är i gång. De tittar på det och kommer att återkoppla med resultatet längre fram till trafikavdelningen.

Planeringen med Staffan Grönwald och Patrik Granberg

Staffan förhandlade en organisationsförändring som ska starta den 1 juni.

Bakgrunden är att den nuvarande strukturen är obalanserad avseende antal medarbetare där personalfördelningen sticker ut som den mest personalintensiva avdelningen.

 • Den mängd utbildning som krävs för att möta behoven i MTRP och MTRM gör att den strategiska delen av utbildningsplaneringen blivit mer tongivande och kräver därmed ett tätare samarbete med den strategiska personalplaneringen och resursplaneringen.
 • Genom att byta hemvist för utbildningsplaneringen så jämnas avdelningarnas storlek ut samtidigt som att utbildningsavdelningen hamnar närmare de strategiska personalplanerings frågorna inom planning.

Kundservice – Peter Söderlund

 • Peter rapporterade att sjukfrånvaron sjunker för tredje veckan i rad inom kundservice, den ligger på 7,5%.
 • Intervjuer med sommarvikarier fortsätter där den första kursen startar redan nästa vecka.
 • Några av våra kollegor från trafik som hoppar in som infovärdar under lite längre perioder kommer också att få en servicevärdsutbildning.
 • Dubbelbemanning av SDO är nu i gång både på dag och nattpassen.
 • Utvärderingen av PÅSK avstängningarna för City, Odenplan och Mälarbanan genomfördes förra veckan.
 • Påbörjat arbete med att ta fram en tidsplan för nytt KSV schema samt MTA avlösningar.
 • Vi frågade om det nya biljettsystemet (Gröna kortet) och stationsvärdarnas framtid. Finns det några planer från MTR eller Trafikförvaltningen att förändra bemanningen/arbetet på stationssidan? Svaret är Nej från Peter.

Trafik – Linda Goldbach

Linda rapporterade att förra veckans punktlighet V.17 87,9% och egen punktlighet för v.13 blev 98,4%.

Sjukfrånvaro + VAB i v.17:

LF: 7,8%

TV: 13,6%

Kundservice: 9,6%

DLC: 2,7%

Så totalen blir ca: 9,6%

 

 • MTR ställde in dagens förhandling om X-kryss helgersättningen och kommer att återkomma med nytt datum.