MBL 8 feb
2021-02-12

CFO Daniel Ortner

Daniel började berätta om våra stora trafikproblem den senaste tiden och hur det slår på punktligheten samt den lagda budgeten. Punktligheten förra veckan var 71,6% och vår egen punktlighet blev 96,2% och under torsdagen så slog vi vårt ”all time low” med 36,2%.

Vår VD Henrik Dahlin kunde tyvärr inte medverka på mötet då han satt på möte med Hong Kong i stället.

Trafikchef Filip Johansson

Filip bekräftar att det finns stora utmaningar på underhållet och speciellt med avisning från bromsar och att många varmgångsdetektorer som larmar.

MTR kommer att göra en endags utbildning för ca 17 förare som är intresserade att hjälpa Tech med att växla på depåerna. Vi tog upp frågan om hur snöröjningen fungerar och särskilt på uppställningsplatser. Vi framförde stark kritik mot det utskickade informationen om ” bättre marginaler i tidshållningen ” och vi förklarade hur kränkande det mottogs av våra kollegor, som gör sitt yttersta och att vi inte förtjänar att få höra nedsättande direktiv. Svaret var att det har feltolkats enligt våra chefer och att andemeningen var helt en annan, men vi på ST pendeln krävde att de går ut med en förtydligade information om detta.

Vi tog upp frågan om hur kommer MTR tänker lösa problemet med vägglössen på överliggningen på 96an, för att idag så är det många medlemmar som vägrar att sova där. Vi vill att MTR tar tag i detta tillsammans med skyddsombuden och löser detta omgående. Nu vid publicering så är 96an nu helt stängd och arbete kommer att utföras och MTR kommer ge ut information om vad som gäller framöver.

Planeringschef Staffan Grönwald

Frånvaron förra veckan var:

Förare 6,6%

Tågvärd 12,1%

Kundservice 10,0%

POC 5,5%

FM 5,9%

Staffan tog upp problemet med rälsbrottet vid KÄN/KHÄ och ser ingen lösning just nu på det, men jobbar vidare på det och tankarna finns på en lösning med sydgången.

Vi på ST pendeln har påpekat ett flertal tillfällen för planeringen att vi vill få fram en bra lathund för hur FV dagsutläggningen och hur planeringen efterlever det. Det är på gång och det kommer ut de närmaste dagarna för station och tågvärdar.

Vi har nu en slutförhandling för alla stationers schemor för T21 den 10 feb.

Stationschef Frida Ukmar

En förhandling har nu genomförts och en ny tillfällig chef som heter David Dahlberg kommer nu att ersätta chefen på norra området i stället för Emma Tolö.

TF behöver få hjälp med att få in en bedömning på hur många procent som våra resenärer använder munskydd. Det kommer att ges ut direktiv om hur det ska gå till på kundservice.

Säkerhet med Tommy Karström

Vi fick en redovisning på hur stort problemet med spårspring är i vårt pendelnät, som vi på ST pendeln efterfrågade på förra mötet.

Tommy redogjorde även i korta drag för hur händelsen på CST, där ett arbetsfordon började rulla ner mot CST och till slut krocka med 2884. Det var en trumvagn TRV 1994 som är en gammal maskin med utan ATC. Vagnen är nu skickad till Örebro för teknisk undersökning och utredning pågår.

Lokalvården Mats Åstrand

Arbetet med den nya vikgruppen fortskrider och det är för 5 personer och schemor tas nu fram. I den senaste pulsmätningen så är det 89% som har deltagit. Riskanalysen för avisningar görs nu tillsammans med skyddsombuden. Vi har ännu inte haft någon INSTA mätning berättar Mats.

Sedan informerade Mats om att det kommer att börja registreras plockstäd för TV med start 1 mars. Registreringen kommer att vara i samma system som lokalvården använder i dag. Information kommer att skickas ut för hur man laddar ner ”Avista appen” i mobilen. En arbetsrutin uppdateras. Det som reggas i systemet är:

När, vilken dag, vilket fordon, vilket namn som utförde arbetet.

Övrigt

Sedan vill jag informera att löneförhandlingarna pågår på pendeln och det är sannolikt blir klart under februari, så vi får den retroaktiva lönen utbetald på marslönen.

Nästa mbl förhandling blir den 22/2