MBL 7 september
2020-09-19

VD Henrik Dahlin öppnar mötet med att välkomna tillbaka vår finanschef Daniel Ortner. Daniel i sin tur tackar Petra som vikarierade för honom för det fina arbete hon lagt ner.

Ekonomi.

MTR fortsätter följa ekonomiska planen, vilket har inte varit lätt med tanke på oförutsedda utgifter i samband med Corona pandemin. MTR har fått en del av det ekonomiska stödet från regeringen samt kompensation för sjukskrivningar.

SL fortsätter att tappa intäkter pga. minskat resande och biljetter. Hittills har dem förlorat ca 60% och räknat med fortsatt nedgång året ut.

Ny lönerevision är planerad att starta någon gång under slutet av oktober.

MTR har nu lämnat in ett anbud för trafiken på Mälarbanan.

Trafik.

Filip Johansson berättar att det går bra för oss på MTR, vi fortsätter att slå rekord i punktlighet och även i säkerhet. Corona har förstås “hjälpt till” med minskat resande, men även personalen har imponerat med en bra arbetsinsats och relativt låg sjukfrånvaro. Stor eloge till er där ute!

Augusti har varit en månad med rekordlågt antal trafiksäkerhetshändelser:

1 (!) dörröppning utanför plattformen.

I september har vi hittills haft 2 st dörröppningar utanför plattform och 1 OSPA A.

En till jättebra och efterlängtad nyhet:

MTR haft ett positivt möte med Trafikverket förra veckan angående test med ytterligare en säkerhetsbarriär: INDIKERING TÅGLÄNGD för Tågvärdar – en markering på plattformen som hjälper TV att snabbt och enkelt konstatera att tåget stannat rätt! Vi är jätteglada att Trafikverket äntligen öppnade för möjligheten och tagit våra argument på allvar. Våra Skyddsombud är självklart involverade i arbetet.

Ett annat samtal som pågår med Trafikverket, ifall det ska bli möjligt för våra resenärer att själva ska få öppna dörrarna året runt. Vi behöver ett godkännande från Trafikverket för att införa detta.

Det råder en brist på körlärare för Lokförare. Nu när LF fått en ny områdeschef Sheron Fernando, är det en prio 1 fråga för honom. Man vill helst ha en långsiktig lösning men i dagsläget så är en kortsiktig lösning oundviklig.

Planering.

Staffan Grönwald och Patrik Granberg informerar om att förberedelser för turpaket T 21 samt semesterplanering är igång. Preliminära datum för granskning och förhandling är redan skickade till våra turlisteombud.

T 21 blir mer eller mindre en kopia på T 20, men vi kommer inte bli lika hårt drabbade av banarbeten, tackolov ingen getingsmidjeavstängning iallafall. Det finns brister i söksystemet för semester och där jobbas det på för fullt och blir förhoppningsvis åtgärdade inför sökningen i vinter. Personalen på POC kommer äntligen få söka tillsammans med oss andra och slipper hålla på med pappersblanketter.

Säkerhet.

Från säkerhetsavdelningen berättar man om vidtagna åtgärder för problematiken med vägskyddsanläggning i Järna. Man har sänkt hastigheten förbi anläggningen till 40 km/t, men då det krånglade så var hastigheten mycket större trots det.

Efter undersökningar om vad det berodde på, har man kommit fram till att körordern har tagits fram för tidigt eller att man läste den på ett felaktigt sätt. Vi fick höra att LF upplever ibland svårigheter med att ta ut körorder precis innan tågets avgång enligt instruktionen, då det ligger och snurrar. Därför väljer man att ta ut körorder tidigare för att slippa bli sen. Säkerhetsavdelningen tar frågan med sig och kommer arbeta fram en lösning.

Vi undrade varför företaget valde att flytta fram TTJ, som är vår kärnutbildning, och istället har vi fått MMS och annat utlagt för medarbetare och vi framförde kritik varför man planerar in fysiska utbildningar för alla yrkesgrupper vid Blåsut i Corona tider? Det finns bra program för online utbildningar och om man ska använda sig av det så är det väl nu? vi fick inte något bra svar på det, svaret var lite svajigt och de ska ta med sig det.

Ett önskemål från personalen är att få flera Quiz-övningar. De uppskattas och håller kunskapsnivån uppe!

Städ.

Efter rykten om svart arbetskraft inom städ så startade MTR en revision och vi bevakar detta mycket noggrant. Resultatet av revisionen kommer presenteras under kommande MBL. Coronaviruset har gjort det svårt att rekrytera egen städpersonal, därför valde MTR att anlita en städfirma, vilket har man har i avsikt att fasa ut under hösten. Just nu har de flesta lokalvårdare en 3-månaders anställning och samtliga kommer bli erbjudna en förlängning som arvodist.

Vår Gemensamma Resa (VGR).

Linda Myhrman (tidigare uniforms ansvarig) tar nu hand om VGR. Arbetet är nu i fullgång och en digital plattform kommer snart presenteras på OnTrack. Ni som är intresserade av att delta och utveckla VGR håll utkik efter detta!

Mötet avslutades med en uppmaning för personalen att fylla i MAU! Så, ni som inte gjort det än, gör det! men glöm inte svara helt uppriktigt och ärligt vad ni tycker!

Nästa MBL möte är den 21/9