Mbl den 4/11
2019-11-05

Finanschef Daniel Ortner

Resultatet för 2019 är avsevärt bättre hittills än för 2018 som slutade med minus 350 miljoner. Målet är att mer än halvera detta för 2019 vilket inte kommer uppnås men det ser betydligt ljusare ut. Det som har dragit iväg är inhyrd personal övertid m.m. Målet för 2020 är att man ska minska personalkostnader ,övertid och mindre utköp av semester.

Förhandlingschef Ulrik Friberg

Det finns en vilja att från både fackligt håll och arbetsgivare att förhandla om ett annat upplägg av FV dagar. Även Stagdagar vill man se över en lösning på så man får ersättning den dag man tar ut dem istället för en klumpsumma.

Planeringschef Staffan Grönwald

Vid semestervalet ska man ha personal på plats i både Cst och i Söd som ska hjälpa medarbetare att söka semester, detta för att undvika missförstånd som uppstod i förra valet. Valet kommer förlängas tills det att gruppval är klart. Det mail som skickades ut förra veckan om att söka semester i början av året ska förtydligas då semesterval går före dessa ansökningar. Tillgången på lokförare kommer vara riktigt god efter årsskiftet och även för tågvärdar från Mars/april. Man har för avsikt att använda LF som TV och då i första hand på frivillig basis under denna period. Vi påtala vikten att man ger LF en gedigen utbildning på PFA då man endast gav en mycket dålig sådan och många känner stor osäkerhet hur det fungerar. Man har således rätten att neka ur säkerhetssynpunkt om man inte vet hur de fungerar.

Stationschef Frida Ukmar

Mtr och SL är fortfarande inte överens om tidpunkten för start av självscanning på obemmanade ststioner. Station Vega har man för avsikt att ta bort natttjänst trots att det var väldigt uppskattat av personalen dock vägde var inte de ekonomiska fördelarna tillräckliga.

Uniform Frida Ukmar

Trots att man hade ett uniformsmöte för tre veckor sedan kom man nu med ett slag i luften. Man har för avsikt att minska uniformsbeställningar med 20% nästa år av “miljöskäl” samt även minska skobidraget. Rent dravel enligt oss då man enbart är ute efter spara pengar. Man ska tex bara få beställa tre överplagg av varje sort vilket gör att man måste beställa fler gånger alternativt ta ut plagg man inte vill ha. Dessutom vill man att man bara ska kunna beställa skor per rullande 12 månader vilket kommer ställa till det om man tex tar ut sommarskor i Maj måste man vänta tills nästa år i Maj för få ett par vinterskor. Dessutom vill man sänka bidraget till 1200 från som de sa nuvarande 1500 vilket vi påtala är 1700 per år. Hur denna sänkning påverkar miljön till det bättre vet vi inte, men en sak är klar man vill använda miljöskäl för spara pengar. Vi kommer begära en förhandling om detta.