MBL 25 jan 2021
2021-01-26

MBL 11 samt 25 jan 2021

VD Henrik Dahlin

Henrik summerade året 2020 i korta drag och tackade all personal för det fina resultat vi har uppnått. Ekonomin har förbättrats det sista halvåret men det blev ändå minus på helåret. Henrik har stora förhoppningar på ett bättre resultat för 2021. Vi slutade på 96,0% i punktlighet under året. MTR vann ju även upphandlingen på Mälartåg men har överklagats av SJ och Arriva.

Sedan har vi slutförhandlat att vår VD Henrik Dahlin blir den ny VD på MTR Nordic den 1 mars. Sedan får vi VD Mats Johannesson till oss på pendeln och startar den 8 mars, Mats kommer ifrån MTR Express där han tidigare var VD. Ny VD på MTR Express blir Joakim Sundh.

Henrik nämnde att det finns problem med fordonstvätten just nu och avisning av fordonen och vi som jobbar på tågen kan instämma. Vi vet om att verkstaden inte hinner med och detta är oroade.

Trafikchef Filip Johansson

Punktlighet: 95,3% i total och 99,1% i egen hittills i januari.

Svarsfrekvensen på trafik i MAU puls ligger på 42 % och rekryteringen på Lokförare och Tågvärdar fortsätter.

Det är fortsatt en stor utmaning med att nå 100 aktiva körlärare och i dagsläget så är det 36st. Arbete med alternativa munskydd/visir pågår.

Det har förhandlats fram bättre hotellavtal tillsammans med MTRX.

Områdeschef Sheron Fernando går på föräldraledighet den 1 mars tom 31 augusti. Rekrytering för ett vikariat pågår.

Planeringen Staffan och Patrik

Från planeringen så berättade de att i förra veckan så var frånvaron för alla personalgrupper under 10 %. för Lokförare så var det 5,6 % och för Tågvärdar 9,5 % och för Kundservice 9,1 % och FM 7,4 % och för POC 0,3 %.

Staffan berättade att det finns ett visst överskott på Lokförare under februari.

Semesterval för POC pågår och stängs 1 feb sedan publiceras den 19 februari.

Stationschef Frida Ukmar

Konsult Områdeschef Mats Enbuske har nu börjat arbeta hos oss och kommer vara kvar tills vi har fått in våra två nya Områdeschefer som har saknats en längre tid. Henri Safar har ju som bekant vikarierat som Områdeschef fram tom nyår, men som nu kliver tillbaka till sitt område som stationschef. Vi vill tacka dig Henri för ett bra jobb.

Vi vill välkomna en ny Områdeschef Emma Lindahl är nu införhandlad den 25 jan och kommer att börja sin första arbetsdag den 8 mars. Vi vet inte om hon får Norra eller Södra sidan i dagsläget.

Vi har börjat sälja Handsprit och munskydd på stationerna och det är under en begränsad tid. Kvitteringsrutiner för materialet har skapats.

Schemaförhandlingarna är nu avslutade och de berörda stationerna som får ett förändrat schema så kommer de starta den 1 mars.

Sökningarna på KSV och POOL gruppen är nu stängda och 49 av 55 har sökt sedan har 137 av 177 sökt av POOL.

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Vi har problem med spårspring den senaste tiden och det har varit 6st tillfällen på relativt kort tid.

Trafiksäkerhetshändelser hittills under jan:

4st Dörröppning med vagnar utanför plattform (Årstaberg, Stockholm Södra *2, Älvsjö)

1st Dörröppning på fel sida (Kallhäll)

2st OSPA-A (Älvsjö, Kungsängen)

Trafiksäkerhetshändelser under år 2020:

47 st Dörröppning med vagnar utanför plattform

9 st Dörröppning på fel sida

15 st OSPA-A

Lokalvårdschef Mats Åstrand

Ny vikariegrupp på ca 5 personer på heltid är nu slutförhandlad. Personal på timanställning eller anställning på viss procentsats kommer att tillfrågas först.

INSTA Q4 är klar med 96,5% i resultat. Bästa resultat sedan MTR tog över 2017.

Resultatkort för medarbetare klara och tryckta, implementeras från januari.

Samtliga handlingsplaner för MAU är klara.

FV dagar:

Det är hög tid att planera och ansöka era FV dagar för året (exkl. Förare), ni vet om att arbetsgivaren är väldigt på att följa avtalet just när det gäller dessa dagar och MTR vill lägga ut dem så fort det finns överskott på personal. Jag själv har redan planerat och ansökt för hela året och det gör så att jag slipper få dem utlagda på dagar som jag själv inte vill ha dem på. Så ju bättre framförhållning och ju tidigare du ansöker desto större chans att det blir beviljat.

Tänk på att det går att få FV dagar i förskott och det är möjligt att få FV dagar beviljade under sommaren om personalläget tillåter.

Vi på ST pendeln arbetar just nu med att få fram en tydligare instruktion tillsammans med planeringen.

Löneförhandling:

Vi har nu äntligen fått datum för att påbörja våra samtal (1/2-14/2) och första möte blir den 1 feb.