mbl 23 feb
2020-03-10

VD Henrik Dahlin öppnar mötet och berättar att det inte finns så mycket nytt att berätta, det går bra för MTR, vi ute i verksamheten (ni där ute på linjerna och stationerna!) fortsätter leverera både punktlighet och bra service. Det som nu ligger i fokus är att förbättra samt utveckla störningsinfo, det är idag för många moment innan informationen når ut till resenärerna, därför vill MTR ta fram en struktur så att hela kedjan jobbar enhetligt. Det gäller nu att samla ihop kunskaper och erfarenheter från alla berörda parter (POC, Trafikverket och oss där ute) för att skapa bra förutsättningar för Förare, TV samt Stationsvärdar/KSV att ge en så utförlig och aktuell info som möjligt. Äntligen, säger vi, det var på tiden. Från vårt håll tycker vi att det är jätteviktigt att i processen inte glömma bort att ge personalen en riktig utbildning och praktisk träning i störningsinfo samt kundbemötande.

En till viktig fråga som berör personalen den 25e varje månad är lönen. Vi har samlat en stor hög av klagomål på felaktiga utbetalningar, missade tillägg, löner som inte stämmer. Personalen är mycket missnöjd. Lönen ska vara rätt! Henrik beklagar och säger att han känner till problematiken och berättar att det redan pågår ett arbete på att utveckla och förbättra hela lönesystemet då nuvarande är för gammal och inte duger länge. Vi avvaktar och följer processen.

Vi på ST pendeln tog upp frågan om Informationen på HR+ som har väckt många frågor kring anställningstiden och placeringen, då det finns en textrad som säger att vi har en anställningstid i tunnelbanan med? VD Henrik Dahlin försäkrar oss att uppgifterna är felaktig och kommer tas bort inom kort! För att han lovade oss ”det kommer aldrig att inträffa att vi ska tillhöra tunnelbanan”.

MTR återupptar frågan om att utmärka våra kära 25årsjubilarer efter vårt önskemål. Så vi hoppas de får den välförtjänta belöningen för allt slit och svett genom åren!

Erik Norling berättar om den senaste revisionen i hjulmättning på våra fordon. Mätningarna genomfördes i Äs Depån och visade att en stor del av dem var felaktiga. Resultatet undersöktes och det har visat sig att felen beror för det mesta på bristfällig utbildning och olika kunskapsnivåer hos personalen. Åtgärderna är på gång. Nästa revision kommer gälla för farliga kemiska vätskor i våra depåer. Avgångsproceduren i SÖC har väckt en hel del diskussioner, det gäller avgången från plattform 2, då TV inte ser hela tåget. Monitorerna har beställts för ca 3 år sedan, de skulle underlätta oerhört för TV, men än så länge så får vi be föraren om hjälp. En förtydligande instruktion kommer inom kort.

Staffan Grönwald berättar om att personalläget är bra och speciellt hos förarna. Det har beviljats 314 ledighetstillfällen under sportlovsveckan. En instruktion om sjukanmälan är på gång, då det just nu råder stor förvirring hos personalen om vem som gör vad och vem man ska vända sig till. Än så länge så sköter POC all sjukskrivning i samarbete med planeringen. Vi tycker att POC är redan överbelastade och en annan rutin i frågan skulle uppskattas. MTR tar med sig frågan.

Frida Ukmar berättar om förberedelser inför införandet av valideringsstolparna på dem obemannade stationer då visering ombord på tåg försvinner fr.o.m. den 1 april. Utbildningar och instruktioner till berörd personal ska genomföras under mars. MTR i samråd med SL bestämde att bemanna valideringsstolparna under april, men i nuläget finns ingen riktig plan på hur det ska genomföras. Skyddsombuden ska kontaktas och vi bevakar frågan.

En ny befattning – trygghetsvärd – söker personal. Dem ska vara ca 15 personer och patrullera både Nynäs och Gnesta på eftermiddagarna, främst för resenärernas trygghet.

En förhandling den 23/3 om vissa schemaförändringar, avlösningstider, hittegodshantering och poolgruppschemaförslag på stationssidan. Vi återkommer med mer information efter det mötet.

Mikael Wikner, vikarie för trafikchefen visar bilder på ökad punktlighet, och den fortsätter stiga! Vädret har hittills gynnat oss, men vintern har inte sagt sitt än. Kundnöjdheten fortsätter också uppåt och nått sin topp på hela 79% nu i januari 2020. Det kommer genomföras ett test med nytt upplägg för reserver då är en TV tillgänglig i Äs mellan kl.6:00 och kl.19:00 vardagar samt 9:00- 19:00 helger. Syftet är att påskynda och underlätta nyutrustning, tågsättsbyte och utrymning. Efter att testerna har genomfört och uppföljt, så kommer en förhandling om eventuellt nytt turupplägg genomföras med fackliga organisationer. Vi bevakar processen och återkommer i frågan.

Mats Åstrand från städ kom och berättade om de satsningar som kommer genomföras inom kort. Till att börja med, så kommer det anställas ca 8 nya medarbetare. Det var på tiden säger vi, då städningen på både tåg och hytter inte håller måttet! Fortsätt skicka rapporter om undermåligstädning! På stationerna finns önskemål att genomföra en höghöjdsstädning.

 

Nästa Mbl den 9 mars blev nu inställd pga. ledningskonferens, nästa förhandling blir den 23/3.

 

Var rädda om er och ta hand om varandra!

Roger Delin och Oksana Kovalchuk