MBL 21 september
2020-09-22

Mötet öppnades av Ekonomiansvarig Daniel Ortner som drog ekonomiska siffror för oss och det som framkom, var att tack vare en så bra punktlighet som vi har haft den senaste tiden, så har det genererat en bra bonus till MTR. Så vi ligger bra till enligt det budgeterade målet, men vi kommer troligen visa minussiffror vid årets slut enligt forecast, dock inte så farligt som tidigare år.

Från Trafik fick vi prata med Anna Back som är vår nya områdeschef för tågvärdar. Anna berättade att vi hade 97,2% punktlighet förra veckan och för september är den 96,9% och vår egen punktlighet 99,4%

Vi har haft 6 dörröppningar på fel sida och 1 OSPA A under september.

Från planeringen så berättade Staffan Grönwald om resursläget just nu och bemanningsprognosen för året ut. Staffan nämnde att det är ”tajt på helgerna och ingen överhängande risk på vardagar” i synnerlighet tajt vid höstlovet och jullovet.

Vi tog upp att gångtiderna inte överensstämmer i verkligheten och att vi vill att de mäts om på CST samt depåerna. Det blev lång en debatt om det och vi inväntar kallelser för tidmätning.

Från Säkerhetsavdelningen berättade Tommy Karström att om föraren har problem med backspeglarna som t.ex. motor eller spegelyta kraschat så gäller två saker, om det upptäcks i depån så ska det inte ut i trafik! Om det upptäcks senare i trafik och då ska man samråda med DLT och fordonet tas ut på en lämplig plats. Utbildningar är på gång och Tommy återkommer med mer info när det fastslås från utbildningsavdelningen, han visste inte om det blir den största lokalen i Älvsjö eller om det blir ute vid Blåsut.

Från Lokalvård så berättade chef Mats Åstrand att det är fokus på medarbetarundersökningen och att det är central skyddsmöte den 24 sept. INSTA mätningar fortsätter, det kan ske vara dag. Det ligger just nu på 95 %. Endast 1 station återstår och att vi levererar varje dag på en ok nivå. Förhandlingar om scheman i depåer är genomfört och ska implementeras i september och oktober. Just nu genomförs en revision av en underleverantör Efmab. Det finns en polisanmälan på det företaget just nu och Mats efterfrågar efter konkret fakta eller exempel på missförhållanden, för att ingen konkret information har inkommit. Mats har säkerställt att alla har utbildning i vistelse i spår. Mats säger att han följer upp allt som inkommer och svarar med att vi kommer att få ta del av revisionen i slutet på veckan.

Från Station så berättade Frida Ukmar att MTR vill starta ett pilotprojekt nu och som ska fortlöpa till årsskiftet. Projektet som heter kom & gå registrering går ut på att 10st slumpvist och frivilligt utvalda kundservicevärdar ska få ett program i telefonen som möjliggör att POC/chefen kan ha bättre kontroll och styrning på dem med detta hjälpmedel, så att de kan följa arbetsmomenten och när de är ute och toaavlöser på linjen mm.

Nästa mbl är den 5/10

Senare på eftermiddagen hade vi möte om hanteringen av FV dagar för Stationsvärdar och Tågvärdar. Vi har haft en överenskommelse med ett avsteg från avtalet under året där vi kan ansöka själva och i förväg hur vi vill ha dem utlagda, vi från ST är positiva att sluta en sådan uppgörelse för nästa år igen. Staffan Grönwald och Ulrik Friberg kommer att återkomma med ett nytt datum.