Lönerevision 2019
2019-05-29

Vi i förhandlingsdelegationen har träffat arbetsgivaren vid två tillfällen gällande årets lönerevision. Där vi på ST har en pott på 2,0 % att förhandla med. Arbetsgivaren har fått vårt förslag och vad vi prioriterar. På många av de punkter som vi har framfört har arbetsgivaren gått oss till mötes, men vi har fastnat på två viktiga punkter för oss. Förhandlingarna kommer att återupptas när MTRP:s förhandlingschef Ulrik Friberg som kommer tillbaka efter sin semester den 10 juni. Vi återkommer med mer information efter nästa möte.