Korridoren på CST 49:an
2021-01-26

Korridoren 49:an

Stora förändringar är aviserade för korridoren på 49:an.

Tyvärr verkar det inte handla om att displayerna Tåg i tid skall repareras utan vad som planeras är att ta bort lokförarnas och tågvärdarnas personliga postfack. De fack där alla har sitt eget namn och dit information från allt och alla kan spridas. Från fackföreningar. Från företaget. Kollegor emellan.

Detta skall ersättas av ett system med mappar. Varje mapp kommer att ha bokstäver på ryggen. AB. CD. EF och så vidare. Det som var lätt att kolla när du gick förbi kommer nu bli mer komplicerat. Rent socialt finns det brister i att alla med samma bokstav i efternamnet skall dela på en mapp. I korridoren kommer i stället soffgrupper installeras. Måhända gillar man inte att lokförare och tågvärdar samlas och pratar med varandra. Här kommer man att få sitta två och två.

Skyddsombuden har anmält stor tvekan i hur brandlasten kommer att öka med stoppade möbler i vår utrymningsväg.

Klädskåpens vara eller icke vara är reglerade i det lokala avtalet. De kommer inte att tas bort. Du som inte tilldelats något skåp hör av dig igen. Alla har rätt till ett klädskåp i anslutning till sin arbetsplats.

Om man trots allt känner ett behov av att förända skulle man ju kunna börja med bunkern i Södertälje där lokförare kan vila sig mellan turerna mellan Södertälje hamn och Södertälje Centrum. Inte heller där fungerar Tåg i tid. Kaffemaskinen var trasig i veckor. Toaletterna är alldeles för ofta avstängda. Som tur är finns det två!