Körlärare tillägget
2018-12-20

Då arbetsgivaren gjorde en helt egen och felaktig tolkning av överenskommelsen om tillägget så begärde vi en överläggning om detta.

Resultatet blev följande.

Alla som varit körlärare under November och december kommer få tillägget oavsett hur många dagar man haft elev, de som felaktigen inte fått tillägget kommer få det retroaktivt i Januari.

Från 1 Januari måste man vara tillgänglig upp till minst 10 tillfällen per månad för att få tillägget, observera har man två elever så får man dubbelt per dag och om det beror på arbetsgivaren att man inte får minst tio uppdrag så får man tillägget ändå. Körlärare som kommer upp till 20 uppdrag får ett dubbelt tillägg (250+250) per överskridande uppdrag. I övrigt gäller samma premisser att man har rätt till en elev fri vecka per månad om man inte själv önskar något annat.

Vi är nöjda med överenskommelsen som vi anser blev mer rättvis.

Er ordförande

Jonas Fröstad