Införande av ensamarbete är stoppat!
2022-11-22

Införande av ensamarbete är stoppat!

MTR hade för avsikt att gå skarpt med ensamarbete den 5 dec, det går inte nu.

Det som nu händer är att (AV) Arbetsmiljöverket ger skyddsombuden möjlighet att agera och stoppa införandet av ensamarbete på pendeltågen.

Det finns ett beslut från AV den 18 november att MTR har fått ett föreläggande med vite och måste agera med åtgärder. MTR behöver bland annat komplettera upp en bristfällig undersökning och riskbedömning gällande lokförarens arbetsmiljö med anledning av borttagande av tågvärdarna samt komplettera upp handlingsplanen.

AV upprepade flera gånger i beslutet att ”Ni ska ge berörda skyddsombud möjlighet att medverka, när ni ska uppfylla kraven”.

AV har sett till att begreppet “skyddssynpunkt” nu uppstått och är klarlagt.

Om MTR vill köra pendeltåg med ensambemanning kan de inte göra detta förrän detta är riskbedömt enligt de instruktioner som AV ger i föreläggandet och en viktig del i detta är skyddsombudens medverkan i densamma.

Lagstödet för detta återfinns i AML 6 kap 7 § 2 st:

Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam.

Jag vill tacka samtliga våra skyddsombud på pendeltåget, ST pendeln och Seko lok (Nuru Magram, Hasse Johansson, Jon Holmberg samt Tomas Fröstberg på Förbundet ST) som har arbetat så hårt för detta fina resultat. Detta är frukten av ett bra samarbete och en gemensam information om detta lär komma inom kort ifrån skyddsombuden. Jag vill markera att skyddsombuden verkar för alla medarbetare oberoende av deras fackliga tillhörighet.

Övrig info:

Vi på ST pendeln har fått en tid inbokat i början december med Anton Fendert (mp) Trafikregionrådet som kommer ta över Ordförande posten i Trafiknämnden från Kristoffer Tamsons (m). Vi återkommer om Tid och plats.

 

Med vänliga hälsningar

Roger Delin

Ordförande vid ST pendeln

Kansliet, ST Pendeln Email: kansliet@stpendeln.se