Info från Tågvärdsgruppen
2021-12-08

Kära medlemmar!

Vi närmar oss årsskiftet och det känns som det här året har passerat med mycket stora händelser runtomkring oss. Vår arbetsplats och arbetsmiljö blev omtumlad av beskedet som kom för våra tågvärdar och vi har ännu inte fått svar på alla de viktigaste frågorna som handlar om tågvärdarnas framtid men vi bevakar detta och återkommer.

Vi försöker summera allt som har skett sedan beskedet om tågvärdarna kom med detta inlägg och kommer fortsätta att kontinuerligt ge er löpande information. ST Pendeln medverkade vid demonstrationen hos trafikförvaltningen den 31/8. Tågvärden Anette Johannisson från ST Pendeln har haft med sig trafikborgarådet Kristoffer Tamsons (Ordförande i trafiknämnden) som medåkande i pendeltågstrafiken (se tidigare inlägg), och väntar nu på att få MP Tomas Eriksson (vice ordförande i trafiknämnden) skall få en liknande medåkning i pendeltågstrafiken. Tomas Eriksson är den yttersta ansvarige för tillgängligheten i Stockholms Lokaltrafik. Vi återkommer med datum för detta tillfälle.

Oksana Kovalchuk tågvärd och är vice Ordförande har tillsammans med Ordförande Roger Delin och Mats Hanqvist vårt huvudskyddsombud, de har haft ett möte med MP Tomas Eriksson (se tidigare inlägg)

Vi har tillsammans med vårt Förbundet tryckt upp ett A5 kort att hänga på din ryggsäck med vår slogan ” Rör inte min tågvärd”, hämta gärna ditt eget exemplar på vår expedition.

Flertalet skrivelser till myndigheter har skrivits, inväntar svar på dessa vilket tar sin tid. Alla huvudskyddsombud från samtliga fack samverkar, jobbar och kämpar för att tågvärdarna skall förbli kvar, vilket vi är tacksamma och stolta över. Vi vill därför tillsammans med SEKO Pendelklubben anordna en skyddsombudsdag där vi finns på 49:an för att svara på era frågor. Vi ser ett behov av att prata om vår framtid hos MTR gällande arbetsmiljön, vikten av att rapportera, utbildning och annat som kan hända under arbetstid. Datum för detta arrangemang kommer inom kort.

Vi har nyligen haft ett jättebra möte med tågvärdarnas områdeschef Anna Back. På mötet belystes hur bra och mindre bra rutinerna är vid händelser, såsom sexuella trakasserier, rasism och diskriminering samt gav input på hur man förbättrar och åtgärdar dessa rutiner. Vi påtalade också vikten av att ha ett möte med cheferna inne på DLC, för att ha en bra dialog samt förbättra arbetsklimatet som påverkas oerhört när det blir en större störning i trafiken, detta kommer vi att följa upp.

Vi vill återigen poängtera hur viktig din rapportering är, speciellt nu med tanke på PTU projektet som pågår och planerna på att tågvärdarna ska ersättas med kameror. Era rapporter från både tågvärdar och lokförare kan ha en stor betydelse, då det kan finnas moment som TV utför som inte MTR har tänkt på. Så skriv alla avvikelser som inträffar det är viktigt att vi visar att vi behövs ombord på tåget i framtiden. Alla händelser stora som små har som sagt en betydelse och vi behöver massvis av underlag för att bevisa motsatsen under våra möten och förhandlingar med MTR. På den senaste förhandlingen om organisationsförändringen så hade Roger Delin och Oksana Kovalchuk med sig ombudsmannen från Förbundet. Förhandlingen slutade med att vi kraftigt reserverade oss mot förändringen och framhöll att vi ska vara två med säkerhetstjänst ombord på pendeln.

ST Pendeln har fått information om att en E-Learning gällande brand har skickats ut till flertalet utan att man fått tid för det i schemat för att göra denna. MTR har skickat ut denna e-Learning även till tågvärdar som inte skall göra den och MTR är skyldiga enligt avtal att lägga ut tid för E-Learning i vårt schema om man vill att vi skall/måste genomgå dessa. Har du inte fått tid utlagd kan du således inte göra den eller möjligen så tillhör du dem som inte behöver göra den nu. Kontakta din gruppchef om det finns några oklarheter.

MTR tolkar vårt avtal om att beordra övertid på sitt sätt, vilket vi inte är överens om. Denna tolkning kommer vi driva vidare och mer info kommer. Vi anser inte att personalläget som MTR har skapat ligger under ”särskilda skäl” för att lagligt kunna beordra oss övertid, utan vi anser att det här är en planerad övertid då det har pågått under en så lång tid med en brist på personal samt införandet av PTU projekt och oviljan att införa en särskild ersättning för Tågvärdar och Lokförare. Under tiden så väljer DU själv om du vill ha din tjänstetelefon påslagen på din fritid.

Tänk på att när trafikläget är stökigt så har du fortfarande rätt till din rast och med överlämning, gångtid och övertagande är det 50 min från det du kliver av tåget på SCI och till dess du kliver på tåget igen, för rast på SÖD eller SÖC så är det 44 min som gäller. Detta är din rättighet!

Om du blir beordrad övertid på din FP dag skall du ha detta skriftligt från din GC. Är det så att du blir beordrad att ta ditt sena tåg när ditt arbetspass slutar gäller samma som ovan ett påskrivet papper från din GC där du beordras övertid.

Vi fackliga vill gärna ha en kopia på dessa beordrade tillfällen, för vi behöver underlag vid MBL förhandlingar, desto mer kan vi påverka.

Sist men inte minst, när du som anställd råkar ur för något under din arbetstid är det bara du som kan avgöra hur det påverkar dig, DU är ditt eget skyddsombud. Upplever du det tungt eller jobbigt? ta kontakt med DLC, berätta att du behöver prata med en jourhavande som kan avgöra vad du behöver för stöd eller hjälp efter ert samtal. Detta är din rättighet!

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att höra av dig till dina fackliga representanter.

Med hopp om ett mycket bättre 2022!

Nuru Magram

Oksana Kovalchuk

Anette Johannisson

Roger Delin