GRANSKNING AV TURLISTOR FÖR TÅGVÄRDAR T22
2021-10-14

Hösten är i full gång och då brukar det vara dags för både granskning och förhandling av turlistor samt gruppnycklar för nästa år. Det blev två granskningsdagar för turlistor och förhandlingen ägde rum den 8 oktober. Förhandlingen skedde via Teams.

Från ST:

Oksana Kovalchuk

Nuru Magram

Roger Delin

Från Seko Pendelklubben:

Stefan Pagliarini

Magnus Wretman

Från MTR:

Gunnar Lindvall

Patrik Granberg

Efrem Gojam

Linus Lindqvist

Vi hade sakliga diskussioner och tillsammans med SEKO Pendelklubben framförde vi våra åsikter och reservationer.

Generellt sett skiljer sig inte T22 så mycket från T21 men vissa saker stack ut och måste ändå uppmärksammas. T.ex. vi har fått kortare vändningstid i både Bålsta (- 2 min) och I Kungsängen (-1 min). Dessa förändringar har tillkommit just för att det är beställaren och tidtabellen som styr. Gnesta med 1 minut och Uppsala har fått mellan 7 och 8 minuters senare avgång för sista tåget vissa dagar i veckan under nästan 39 veckors period pga. barnarbete. Dem berörda turerna för Uppsala är 61290 och 61294.

Kolumnen “Fordonsnummer” i turen är tillbaka i T22 och vi kommer se enhetsnummer vilket blir ett bra hjälpmedel, förutom växlingsplanen, att se om det är ett lång eller ett kort tåg, samt underlätta för rapportskrivning. I T 22 kommer det att köras fler långa tåg än vad det gör nu i T21, tack vare era rapporter och ett ständigt växande antal resenärer. Tjänstetåg var inte klara så Gunnar kommer att meddela oss senare då han har fått dem slutgiltiga tågnummer. Det preliminära brukar nästan likna det primära eller vara identiska med ändringar som kommer senare.

Fortfarande hävdar MTR att man inte behöver första reserven som börjar kl. 04:00/04:30 på morgonen. Både ST och Seko håller inte med och tycker att i stället för att minska antal reservturer, ska man öka, – för verkligheten säger annat. Efrem ska undersöka vad personalen på POC (DLC) tycker I fråga och återkoppla till oss.

Under granskningen upplevde vi att det förekom fler kortare turer i T22 med arbetstiden mellan 3 timmar 39 min till ca 6 timmar samtidigt flera turer närmare 9 timmarsgränsen. Det föreslogs att man ska lägga dessa turer i grupper i stället för i skubben. Alla turer som nästan eller i vissa fall når den maximalt tillåtna arbetstiden på 9 timmar reserverade vi oss båda facken för.

Vi skulle vilja ha mer tydlighet i frågan om regeln som omfattar turer med start mellan kl. 05:00 och 05.45 som får vara max 7 timmar långa. Eftersom det skrivet lite flummigt i avtalet och blivit en tolkningsfråga så finns det turer som just börjar kl. 05:45 men överskrider 7 timmars gräns. Vi tycker att turer som är längre än 7 timmar ska börja först kl. 05:46 I så fall. Vi kommer återuppta diskussionen vid senare tillfälle.

APT turerna i T22 blivit en aning kortare och vi kommer ha APT tillsammans med förarna. Vi framförde önskemål om att lägga APT och utvecklingssamtal i slutet av arbetspasset i stället för i början.

Förhandlingen avslutades i enighet denna gång. 

För er kännedom så förhandlas gruppnycklar den 3 november.

Hör av er eller skriv till oss om ni har frågor eller funderingar!

Ta hand om er!

Nuru Magram & Oksana Kovalchuk