Ett förtydligande brev till Ledningsgruppen MTR pendeltågen
2022-01-18

Hej Mats Johannesson!

När vi läser ditt inlägg på On Track så märker vi på ST Pendeln att det krävs ett ytterligare förtydligande.

ST Pendeln förtydligar: 2006 fattade regeringen beslut om ett förbud mot “att framföra tåg med passagerare om tåget inte är bemannat med, förutom föraren, ytterligare en person.” Förbudet gäller ensambemanning av pendeltåg. Att företaget då hette Citypendeln AB saknar betydelse. Enligt Arbetsmiljölagen berör stopprätten, förbudet arbetsuppgiften. I början av 2000-talet handlade ärendet om att SL planerade att ersätta tågvärdarna med tv-övervakning på stationerna, vilket skyddsorganisationen begärde förbud mot. Detta ledde i sin tur till att Arbetsmiljöverket utförde en inspektion varpå man avslog begäran om förbud. Huvudskyddsombudet valde då att överklaga ärendet till regeringen, som 6 april 2006 fattade beslut om förbud mot ensamarbete på pendeltågen. Så ST anser att Region Stockholm fattat beslut om och MTR avser införa ensamarbete på pendeltågen, mot gällande förbud. Om MTR fortsätter planerad verksamhetsförändring så ser sig ST helt enkelt tvingade att ge skyddsombud i uppdrag att stoppa detta. Då kommer ett skyddsstopp att läggas. ST:s uppfattning idag är att förbudet mot ensamarbete på pendeltågen som regeringen fattade 2006 fortfarande gäller.