Brev till Trafiknämndens beslutsfattare
2021-06-15

Till Trafiknämndens beslutsfattare

Hej!

Vi på ST pendeln som företräder personalen på pendeltåget i Stockholm, vi är en fackförening som företräder många medlemmar och har en lång gedigen erfarenhet gällande Lokförare, Tågvärdar samt Stationsvärdar. Vi har erfarenheter och kunskaper sedan flera decennier bakåt i tiden och vi är väldigt måna om att Stockholm har en trafik i världsklass och att våra kunder får en trygg och säker resa som de förtjänar. Vi vet att bra beslut kräver bra underlag och vi har nu fått veta att ni kommer att ha ett möte nu på tisdag den 15 juni och vi är seriöst oroliga för att ni kommer att fatta ett fel beslut gällande punkt 24, genomförandebeslut avseende eftermontering av kamera- och monitorutrustning på pendeltågsfordon. Det finns många fel och brister som vi har upptäckt i ert underlag. Vi kan nämna några exempel gällande brister i ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö samt fel befattningsbeskrivning mm.

 • Felaktig befattningsbeskrivning av tågvärdsrollen och arbetsuppgiften
 • Vi vill poängtera att ensamarbete inte är tillåtet enligt tidigare beslut för trafik med personal i säkerhetstjänst, beslutet är taget av Sveriges regering och det gäller fortfarande oavsett bolag som bedriver verksamheten.
 • Förslaget följer inte arbetsmiljölagen och risk- och konsekvensanalys tillsammans med skyddsombuden har inte gjorts.
 • NKI kommer att sjunka kraftigt, då mer än 90% av påverkan på upplevelsen görs av tågvärden.
 • Dubbel säkerhetsbarriär innebär att förebygga dörröppning på fel sida och utanför plattform. Tågvärden säkerhetsställer att tåget står rätt och föraren frilägger på rätt sida, först då öppnar tågvärden dörrarna. Under alla år så har tågvärdarna förebyggt allvarliga olyckor.
 • När resenärer håller i dörrar samt dörr/vagn måste stängas av kommer att leda till stora förseningar.
 • Tillgängligheten för handikappade, synskadade, hörselskadade och rampservice till rullstolsbundna kommer bli försämrad.
 • Glädjekalkyl som inte tar upp en realistisk kostnad. Felaktig och förhastat beslut med stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Vår vagnsflotta x60/X60a börjar bli så pass gamla så att renovera upp dem för att kamerorna ens ska kunna fungera måste det kosta en förmögenhet.
 • Detta förslag skapar en sämre trygghet för våra resenärer, då föraren inte kommer att kunna se i monitorerna under färd, endast när tåget står still.
 • När vi har människor på spår och spontanevakueringar? Tro inte att Föraren själv kommer att kunna stoppa ca 900-1800 resenärer. Vi på järnvägen delar spåren med flera operatörer. Vi är ingen tunnelbana i ett slutet system. Vem tar ansvaret för detta?
 • Situationsanpassade utrop, hittegodsrutinen vem kommer att ombesörja det?

Det finns betydligt mer att nämna och vi delger er gärna det, så vi vill härmed inbjuda er alla delegater samt ersättare till oss på pendeltåget och så vi kan ha en konstruktiv dialog samt visa er hur bra våra professionella tågvärdar arbetar där ute dag efter dag. Vi vill bjuda er på en bra dag med nya input. Det tar er ca 2-3 timmar att få värdefull information och underlag till ett rätt beslut. Vi skulle uppskatta att ni tar er tiden att besöka oss.

Vi tror på ömsesidig respekt!

Med vänliga hälsningar

Roger Delin

Ordförande vid ST pendeln

Samt styrelsen

Kansliet, ST Pendeln

Email: kansliet@stpendeln.se