Brev till Tomas Eriksson Miljö- och kollektivtrafikregionråd
2021-09-23

Miljöpartiet – Tomas Eriksson

Miljö- och kollektivtrafikregionråd/Regional Chair for Environment and Public Transport

Landstingshuset, Rotel VI, Box 22550
104 22 Stockholm

Vi företräder bland annat lokförare och tågvärdar vid MTR pendeln. Vi representerar Fackförbundet ST, ett fackförbund som är politiskt oberoende. Detta innebär inte att vi är politiskt ointresserade. Vi är förvånade att ni som säger er ha ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, regionala klimatfrågor, kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet samt miljöteknik och cykelfrågor tar ställning för att minska bemanningen ombord på pendeltågen genom att rösta ja till § 139 vid mötet i Trafiknämnden den 15 juni 2021.

Detta kommer att, som vi ser det, leda till att många kommer att välja bort en hyfsat fungerande kollektivtrafik för sin egen bil. Är detta önskvärt? Anledningen till vår syn på detta är, förutom vår erfarenhet, den oro som många av våra resenärer meddelat oss om vad som skulle hända vid en störning dominerar. En annan viktig fråga är den om hot och våld dvs trygghetsfrågor. Här är oron stor och befogad. Tillgänglighetsfrågor är en annan. Vi utgår från att De Handikappades Riksförbund har meddelat sin syn på den försämrade servicen som kommer att bli fallet.

Idag erbjuder vi en produkt som marknadsförs som säker för våra resenärer och miljövänlig. Vi erbjuder människor med funktionsnedsättning och övriga resenärer en trafiksäker resa. Föräldrar låter sina skolbarn resa med oss i en trygg miljö där bemanningen är anpassad till vår verklighet och kända för resenärerna.

Vi önskar därför ett personligt möte hos er där ni får redovisa er bild av vad som kommer att uppstå när man avbemannar pendeltågstrafiken.

 

Med vänliga hälsningar

Roger Delin

Ordförande vid ST pendeln

Roger.Delin@mtr.se

TEL: 0723653814

 

Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud vid ST pendeln

Mats.Hanqvist@mtr.se

TEL: 0729803232

Kansliet, ST Pendeln

Email: kansliet@stpendeln.se