Årets gruppval för Lokförare
2021-10-19

MTR har prioriterat arbetet med Mälartåg på bekostnad av lokförarna på pendeln, som ni vet så startar MTR Mälartåg den 12 december så det pågår ett intensivt arbete på planeringen och vi har nu fått information att planeringen inte kommer att hinna med att få gruppnycklarna klara nu i höst som i vanlig ordning och det innebär att gruppvalet kommer att senareläggas.

Vi i turlistegruppen på ST och Seko Lok och erbjöd oss att bygga grupperna från grunden för att avlasta planeringen, detta för att vi skulle kunna få allt klart tidigare, men tyvärr så förkastade MTR det förslaget. Vi kommer självklart att arbeta och bygga ett bra grupp paket som vi har gjort i alla år, skillnaden är nu att arbetet kommer att skjutas fram.

Vi kommer att inom kort träffa MTR och förhandla tidsplanen för gruppnycklar samt hanteringen av semestervalet för lokförarna.

Alla kommer gå kvar på sina nuvarande grupper/fridagsnycklar tills vidare tills vi har förhandlat färdigt. Så fort förhandlingen är klar så får ni information om datum för gruppval och semesterval.

Jon Holmberg & Roger Delin