SKYDDSRONDER
2019-06-18

Skyddsronden i vårt trafikeringsområde har genomförts enligt gängse rutiner. Det vi hittade var till största delen sådant som var väl känt och redan anmält. Några nya brister upptäcktes också.

Det som påpekats tidigare är till exempel att gångbryggorna måste anpassas till X60. Många bryggor står fel och är placerade efter X10:s behov. Känns inte som direkt raketforskning att flytta dessa.

Kanske Trafikverket kan ta in en konsult!??  (obs ironi!)

Vidare måste Södertälje Centrum bestyckas med ITV anläggningar så att tågvärdarna kan göra sitt jobb och kunna övervaka hela tåget. De elektroniska skyltarna som är placerade ca 50 meter in på plattformarna syns inte och våra resenärer måste kunna se vilket tåg som går vart och när de avgår. Det är många gånger de som viserar blivit utskällda för de som de inte rår över av ilskna resenärer som missat sitt tåg.

Överliggningarna uppvisar som bekant olika standard och vårt önskemål är att MTR fastställer en lägsta nivå. Generellt kan sägas att Bro- och Södertäljedepån håller kraven medan Södertälje Centrum och Älvsjödepån inte är särskilt bra.

Vid Västerhaninge, Södertälje Centrum och Nynäshamn saknas fortfarande datorer och en skärm som visar tåg i tid. Märklig då det inte känns speciellt svårt att montera dessa med tanke på att det fanns förut.

Slutligen vill skyddsombuden tacka alla som skriver rapporter. Fortsätt så!  

Med sommarhälsningar,

Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud ST Spårtrafik