månadsarkiv: januari 2022

ST Pendeln stoppar MTRs planering för ensamarbete på pendeltågen

Skyddsombud från ST på pendeltågen i Stockholm har lagt ett formellt skyddsstopp för planerna på att införa ensamarbete. Anledningen är att ensamarbete strider mot ett tidigare regeringsbeslut som förbjuder pendeltågen från att köras med bara lokförare ombord. Operatören MTR förnekar att regeringsbeslutet fortfarande gäller, vilket nu får STs skyddsombud att agera. Förra måndagen meddelade ST… Läs mer »

Skyddsstopp på MTR pendeltåg 2022-01-26

Hej Medlemmar! ST Skyddsombud Jon Holmberg har idag lagt ett skyddstopp för planerna för ensamarbete på pendeltåget och det är ett bra beslut tycker vi i styrelsen. Nu så är det upp till MTR att kontakta Arbetsmiljöverket om MTR vill pröva och få detta skyddsstopp upphävt. Vi har haft en bra dialog med Seko skyddsombud… Läs mer »

MBL den 24 januari

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström Tommy rapporterade trafiksäkerhetshändelserna: Dörröppning utanför plattform i Sundbyberg där ombordpersonalen i övrigt följde korrekta rutiner (norrgående riktning) Dörröppning utanför plattform i Stockholm Södra där ombordpersonalen i övrigt följde korrekta rutiner (södergående riktning) OSPA A vid växling vid Älvsjö personbangård där Lokförare inte uppmärksammade signal Älvsjö 94 i stoppställning OSPA A vid växling… Läs mer »

Tidningen Publikt – ST hotar med skyddsstopp på Stockholms pendeltåg

Tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska avskaffas och ersättas med övervakningskameror, enligt ett beslut från Region Stockholms trafiknämnd. ST Pendeln meddelar i dag att de kommer att verka för ett skyddsombudsstopp om arbetsgivaren MTR går vidare med planerna. Av: Linda Kling I somras fattade Region Stockholms trafiknämnd beslut om att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska ersättas… Läs mer »

Ett förtydligande brev till Ledningsgruppen MTR pendeltågen

Hej Mats Johannesson! När vi läser ditt inlägg på On Track så märker vi på ST Pendeln att det krävs ett ytterligare förtydligande. ST Pendeln förtydligar: 2006 fattade regeringen beslut om ett förbud mot “att framföra tåg med passagerare om tåget inte är bemannat med, förutom föraren, ytterligare en person.” Förbudet gäller ensambemanning av pendeltåg.… Läs mer »

Lokförare – Förändringar i gruppaketet

Förändringar i gruppaketet Inför öppnandet av årets gruppval skedde en del missar som upptäcktes först när materialet redan publicerats men vi har, i samråd med Planning, beslutat att gruppaketet kommer att ändras så att den version som var tänkt från början kommer ut. Detta gör att du behöver se över dina val om du redan… Läs mer »

Skyddstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg

ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet att införa ensamarbete, som Region Stockholm fattade i somras, strider mot ett gällande regeringsavgörande som förbjuder ensamarbete på pendeltågen.  Region Stockholms trafiknämnd fattade den 15 juni beslut om att avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dem… Läs mer »

PTU projektets status enligt ST pendeln

Bästa mottagare, Vi på ST pendeln har mottagits av informationen att MTR ställer in våra möten i januari, rörande projektet PTU. Vi tycker det är tråkigt att det blev så och att personalen får fortsätta att gå i sin ovisshet om sin framtid på pendeln. Vi på ST vill tydliggöra vår ståndpunkt i detta projekt… Läs mer »

MBL den 10 januari

CFO Daniel Ortner Daniel rapporterade att MTR pendeln inte gick med vinst under 2021. Man höll inte den budget som lades under sommaren, främsta orsaken till underskottet är alla inställda tåg under året. Det ekonomiska målet har höjts för 2022. Pendeln och Mälartåg har drabbats av ett stort antal inställda tåg den senaste tiden. Trafik… Läs mer »