månadsarkiv: juni 2021

Stort TACK för stödet

Hej Medlemmar! Vi på ST pendeln vill tacka så mycket för allt visat stöd som ger oss mer energi i kommande förhandlingar med arbetsgivaren. På måndag kommer vårt första informationsmöte om hur vi går vidare i processen med den föreslagna förändringen. Vi har haft idag en första inofficiell sittning med Trafikchef Filip Johansson där vi… Läs mer »

Beslutsprocesser

När man fattar ett beslut måste man ta hänsyn till verkligheten. Historiskt, rådande och förutsättningar. Till hjälp för att processen skall ta hänsyn till detta skall skyddsombuden delta från början. Lagen heter Arbetsmiljölagen (1997:1160) och säger bland annat: ”Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom… Läs mer »

Angående beslut i Trafiknämnden den 15 juni

Jag är djupt besviken på Trafikförvaltningen som idag röstade för förslaget på att införa ny teknik på pendeltågen. Beslutet fattades med röstsiffrorna 10 för och 8 emot.  Direkt efter att beslutet fastslagits i nämnden så hade vi, ST pendeln och Seko Lok ett avstämningsmöte på TEAMS med vår VD och HR chef med anledning av… Läs mer »

Brev från HSO skyddsombud på ST pendeln gällande Ensamarbete på pendeltåget

Till Trafiknämndens beslutsfattare   År 2005 överklagade jag såsom huvudskyddsombud det faktum att man tillät lokförare framföra tåg i pendeltrafiken runt Stockholm ensamma. Detta är min inlaga från skrivelsen till Regeringskansliet. Som bekant biföll Sveriges Regering min framställan. Här nedan är vad jag skrev då. Om det har förändrats sedan dess är det till det… Läs mer »

Brev till Trafiknämndens beslutsfattare

Till Trafiknämndens beslutsfattare Hej! Vi på ST pendeln som företräder personalen på pendeltåget i Stockholm, vi är en fackförening som företräder många medlemmar och har en lång gedigen erfarenhet gällande Lokförare, Tågvärdar samt Stationsvärdar. Vi har erfarenheter och kunskaper sedan flera decennier bakåt i tiden och vi är väldigt måna om att Stockholm har en… Läs mer »

Skyddsombuden meddelar 11/6

Sommarn är här och med den semesterperioden. För vissa blir det en skön vila och för andra att fortsätta kämpa ett tag till. Vi vill passa på att delge er några saker som kommer att hända eller redan har hänt: Låt oss börja med några positiva saker: Äntligen har ett nytt uppehållsrum färdigställts på Sci… Läs mer »

Angående förslaget på förändring för åkande

Hej Medlemmar! Jag fick informationen nu på morgonen i ett telefonmöte och det gäller förslaget på en större förändring för våra åkande och som MTR skriver, det är ett förslag än så länge .OM det klubbas igenom den 15 juni av Trafiknämnden kommer det innebära ett flertal fackliga förhandlingar framöver. Jag har suttit i telefon… Läs mer »