månadsarkiv: februari 2021

Information från skyddet

Arbetsmarknadens spelregler Det som styr förhållandena på arbetsplatserna vad gäller arbetsmiljön är främst Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML. Denna ger skyddsombuden möjlighet att delta i planeringsarbetet på sin arbetsplats och gentemot som arbetsgivare. Man ges tillfälle att samverka i olika frågor men inte förhandla. Det gör facket. Är man oense kan man i förlängningen driva frågor vidare… Läs mer »

MBL 8 feb

CFO Daniel Ortner Daniel började berätta om våra stora trafikproblem den senaste tiden och hur det slår på punktligheten samt den lagda budgeten. Punktligheten förra veckan var 71,6% och vår egen punktlighet blev 96,2% och under torsdagen så slog vi vårt ”all time low” med 36,2%. Vår VD Henrik Dahlin kunde tyvärr inte medverka på… Läs mer »