månadsarkiv: juni 2019

SKYDDSRONDER

Skyddsronden i vårt trafikeringsområde har genomförts enligt gängse rutiner. Det vi hittade var till största delen sådant som var väl känt och redan anmält. Några nya brister upptäcktes också. Det som påpekats tidigare är till exempel att gångbryggorna måste anpassas till X60. Många bryggor står fel och är placerade efter X10:s behov. Känns inte som… Läs mer »

MBL 3 juni

Idag så börjar vår VD Henrik Dahlin vårt möte med att berätta ett glädjande besked om att maj månad var punktligheten över 95%. Henrik är nöjd och tackar all personal. Henrik berättar vidare att alla föraravtal för inhyrda är nu uppsagda. Säkerhetschef Erik Norling berättar om säkerhetsindikatorer som han följer under året, bl.a. OSPA A… Läs mer »