månadsarkiv: november 2017

MBL 19 samt 11 den 20/11

Gårdagens mbl var en nerbantad version då få chefer fanns på plats. Detta berodde troligtvis på SL´s beslut att hålla inne 50 miljoner men det var inget som man ville medge. Dock finns tre intressanta artiklar om detta på SVD hemsida. Finaschef Carl Svensson Informerade om att kundnöjdheten sjunkit till 72 % främst är det… Läs mer »

Om MTR i SvD

På länken under finner ni en mycket läsvärd artikel om hur MTR har skött sig det första året. Landstinget missnöjt med MTR

TV-gruppvalet

I syfte av transparens och för att förhindra ryktesspridning vill vi I styrelsen informera om arbetet med de nya gruppnycklarna och en incident som inträffade i samband med dessa som vi för närvarande jobbar med arbetsgivaren och polis för att lösa. Som många säkert känner till har både vi på ST och SEKO jobbat hårt… Läs mer »

Information från MTR

Förhandlingar kring gruppnycklar T18 för tågvärdar inom pendeltågen ajournerade De förhandlingar vi hållit kring gruppnycklar T18 för tågvärdar har ajournerats. Utgångspunkten inför gruppvalet T18 har varit att i så stor utsträckning som möjligt behålla befintliga gruppstrukturer för tågvärdar, med hänsyn till förutsättningarna i den nya tidtabellen. Under veckan har MTR och fackliga representanter hållit förhandlingar… Läs mer »

Information från skyddsombuden

Information från skyddsombuden 171117 Skyddsombuden har kontaktat områdeschef Kim Widegrip gällande omhändertagande av personal vid och efter olycka eller allvarlig händelse. Vi önskar ett möte med berörda funktioner inom MTR för att i samverkan utveckla och säkerställa kvalitén av omhändertaganden. Ombyggnaden av övre plan i Älvsjödepån skall snart påbörjas. Överliggningen kommer att flytta till nya rum som är… Läs mer »

Enkät från Skyddsombuden

Idag skåpades en enkät från Skyddsombuden , ta er tid att svara på den och sedan kan man lämna den i brevlådorna vid Fack exparna. Spelar ingen roll i vilken ni lägger ner den, då det är ett samarbete mellan alla skyddsombud Mvh Jeanette

Förhandling turlistor tågvärdar

Hej medlemmar! Vi har haft både igår och idag långa förhandlingar om gruppnycklarna och vi har kommit en bra bit på väg. Eftersom turerna ligger som dem gör på grund av den ökade trafiken för T18, så gör vi allt vi kan för att få till gruppnycklarna så bra som möjligt. Vi fokuserar på att… Läs mer »

Förhandling turlistor förare

Hej! Vi hade idag den 8e november slutförhandling om grupperna för förarna inför T18. Vi tror att de flesta kommer bli nöjda med vad vi åstadkommit! Marianne Allhammar skapade ett system i Excel och fört in alla turer så vi har haft ett enorm lättarbetat material framför oss hela tiden. Vi hade inför mötet konstruerat… Läs mer »

MBL förhandling 6 november

VD Dan Hildebrand och Finanschef Carl Svensson Dan och Carl kunde inte närvara på mötet idag. Planeringen med Patrik Granberg Vi fick info om T18 för åkande och där gruppval för åkande är den 10-19 november och sista dag för semesterval är den 26 november. Semestertilldelningen är den 5 december. Det är fortsatt mycket övertidstimmar… Läs mer »