månadsarkiv: januari 2017

MBL §19 170123

VDn Dan Hildebrand inledde mötet med att blicka framåt och berättade att de inom kort kommer lägga stort fokus på cheferna inom organisationen. Samtliga chefer ska genomgå något som Dan kallade “en ledarskapsvitamininjektion” där de under tre halvdagar går igenom vad som gör en bra ledare, vilka förväntningar som kan tänkas ställas av dem och… Läs mer »

MBL 2017-01-16

I senaste mbl informerades och förhandlades det om följande MTR kommer gå ut med en medarbetarundersöknig, som kommer precis som under Ståg’s tid vara helt anonym, och skötas av Netsurvey. Den kommer pågå mellan 6/2-5/3 och resultatet kommer presenteras v 12. Vi påtalade vikten att vi skulle vara med av utformningen av frågorna, vilket de… Läs mer »

Registerhållningsavgift Lokförarbevis

MTR har beslutat att de ska betala registerhållningsavgiften för lokförarbeviset precis som Stockholmståg gjorde. Vi ska själva betala avgiften till Transportstyrelsen och sen redovisa utlägget i HR+ för att få ersättning för utlägget. MTR kommer gå ut med mer detaljerad information hur du ska göra för att få tillbaka pengarna som du lagt ut.

MBL §19 2017-01-09

Vi startade mötet på det nya året med att vår VD Dan Hildebrand, berättade att både SL och trafikverket är mycket nöjda med övertagandet. Mycket är tack vare oss i produktionspersonalen som övertagandet ur resenärssynpunkt gått så smidigt som det gjort trots alla problemen internt. Vår finanschef Carl Svensson berättade att vi håller budget och det skapar… Läs mer »

Information från Valberedningen.

Hej medlemmar ST vid pendeln Inför det kommande valet så vill vi från valberedningen ha in nomineringar från er medlemmar. Den som du vill nominera måste vara tillfrågad. För att få en bra täckning av samtliga yrken inom styrelsen så ser vi gärna nomineringar av personer ifrån station och tågvärdar med ett intresse av att… Läs mer »