månadsarkiv: september 2016

Senaste nytt från MTR

Lokförarutbildning MTR planerar att hålla en egen lokförarutbildning genom ProTrain, med start i januari -17.  Antal platser på kursen är 20 st. Kursens längd kommer att vara 33 veckor fördelat på 40 timmar/vecka, varav 15 veckor praktik. Under utbildningen vill MTR att lönen ska vara 10 000 kr/månad och att de nyblivna förarna sedan går in på lönesteg… Läs mer »

MBL 19 160922

Station Åsa informerade att kompensationen enligt överenskommelsen gällande pensioner ska rapporteras in senast den här veckan för de som är berörda. Öppnandet av Tungelstas nya station har blivit framflyttat och kommer preliminärt att öppnas i december. På mötet togs det upp att det tar väldigt lång tid för material från ISS att levereras till stationerna.… Läs mer »

Förhandling uniform MTR

I eftermiddags hade vi förhandling om uniformen med MTR. Som vi redan visste sedan tidigare möten med MTR står vi långt ifrån varandra. Det är flera saker vi inte är överens om och fortfarande är en del oklart. Vi vill poängtera att vi inte skrivit på något än. Bland annat är det oklart hur ersättningen kommer… Läs mer »

MBL 19 160908

Station Stationschefen informerade oss om statusen från personalen på städ. Hitintills har 36 av 55 svarat på övergångsblanketten och ingen har tackat nej till övergången till MTR. Det är bara om du inte vill gå över till Reneriet som du måste svara på blanketten. Alla andra går över. Sedan fick vi veta att det planeras för fullt… Läs mer »