TV-gruppvalet

Av | 2017-11-19

I syfte av transparens och för att förhindra ryktesspridning vill vi I styrelsen informera om arbetet med de nya gruppnycklarna och en incident som inträffade i samband med dessa som vi för närvarande jobbar med arbetsgivaren och polis för att lösa.

Som många säkert känner till har både vi på ST och SEKO jobbat hårt med att ta fram nya gruppnycklar tillsammans med MTR. Under förhandlingarna har arbetsgivaren begärt förhandlingssekretess, något vi tycker är tråkigt men valt att respektera men hoppas nu kunna ge er en bild av processen.

Nycklarna påverkar alla under nästkommande år och därför har vi i turlistegruppen på ST lagt ner en stor del av vår lediga fritid de senaste veckorna för göra dem så bra som möjligt vilket inte varit lätt eftersom turerna under T18 ser annorlunda ut. Vi är inte nöjda med hur turerna ser ut men då de följer avtalet så kan vi inte annat än påtala konsekvenserna de riskerar att få ur både ett säkerhetsmässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Vi har ändå försökt göra det bästa av situationen. Vi tror att nycklarna blir bäst när man tänker på allas olika behov och preferenser.  Många gånger har nycklarna kunnat förbättras utan extra kostnad för arbetsgivaren (en så kallad win/win) vilket alltid är extra kul! Vi är glada för våra förslag som arbetsgivaren accepterade, även om vi önskat att vi kunnat göra mycket mer samt varit mer transparenta mot våra kollegor.

Pendelklubben gjorde ett bra jobb att förbättra grupper 8 och 34 medan vi la vårt fokus bredare med att få flera grupper med EJ förplanerad visering . Genom att vi slängde om lite i grupperna tillsammans med Gunnar och Patrik så gick det väldigt bra. Vi lyckades gå från 5 ej förplanderade visering grupper till 13 sådana grupper. Vi vill också passa på att tacka både Patrik och Gunnar för ett bra samarbete, fast vi inte var eniga jämt.

I slutändan så accepterades inte arbetsgivarens senaste förslag och detta innebär nu att arbetsgivaren har börjat rita om grupperna efter avtalet till vår besvikelse.

Processen har stundtals varit hetlevrad både mellan fack/arbetsgivare men tyvärr också mellan SEKO/ST när vi haft olika perspektiv på hur problem ska lösas eller förhandlas fram, något som är vanligt i en debatt med engagerade parter. Det som inte är naturlig och inte heller kan accepteras är att en av våra medlemmar och ledamot får motta anonyma sextrakasserier via i sitt postfack. Polisanmälan är gjord. Vi jobbar på att, tillsammans med arbetsgivaren och polis, ta fram övervakningsfilm och passageloggar för att hitta gärningsmannen då Pendeln ska vara en trygg och välkomnande arbetsplats för alla.

Lämna ett svar