Information från MTR

Av | 2017-11-17

Förhandlingar kring gruppnycklar T18 för tågvärdar inom pendeltågen ajournerade

De förhandlingar vi hållit kring gruppnycklar T18 för tågvärdar har ajournerats. Utgångspunkten inför gruppvalet T18 har varit att i så stor utsträckning som möjligt behålla befintliga gruppstrukturer för tågvärdar, med hänsyn till förutsättningarna i den nya tidtabellen.

Under veckan har MTR och fackliga representanter hållit förhandlingar om gruppstrukturer för lokförare och tågvärdar. Vi har under förhandlingarna haft en bra dialog, med en rättvis och ordnad struktur. ST och SEKO Pendelklubben har varit lika involverade och drivit samma frågor helt parallellt. Vi vill skapa förutsättningar för bra arbetstider för medarbetarna och det förutsätter en bra samverkan mellan ST, SEKO Pendelklubben och arbetsgivaren.Förhandling avseende lokförarnas gruppnycklar avslutades i enighet och gruppvalet pågår.
För tågvärdar har det ursprungliga förslaget reviderats efter konstruktiv dialog, men det slutliga förslaget har inte accepterats. Därför har förhandlingen ajournerats, det vill säga förslaget har tagits tillbaka och arbetet påbörjas med att ta fram ett nytt förslag som är i enlighet med kollektivavtalet. Därefter återupptas förhandlingarna.

Främsta skillnader T18 gentemot T17

Skillnaderna gentemot T17 för tågvärdar är främst hur visering fördelas mellan turer när vi kör korta tåg samt möjligheten att erbjuda Nynäsriktade grupper. Att visering sprids på fler turer och därmed fler gruppnycklar beror på att från- och tillkoppling inte kan göras i Västerhaninge, vilket medför att det inte finns tid för att göra ett personalbyte där. Utifrån de förutsättningar vi har i T18 så har vi så långt det är möjligt tillgodosett önskemålen av gruppnycklar från medarbetarna på tågvärdsidan. Detta innebär att grupper med inriktning på en viss typ av skift (morgon, kväll, natt och medur) samt geografisk riktning (Västerhaninge, Märsta och Kungsängen) behölls.

I grundförslaget ingick nio grupper utan förplanerad visering. I dialog med arbetstagarorganisationerna lyftes önskemål om att se över möjligheterna att koncentrera visering på färre antal grupper. Ett nytt förslag presenterades den 14 november med ytterligare tre grupper utan förplanerad visering.

Vad innebär det här för mig som tågvärd?

Eftersom att förhandlingarna är ajournerade kommer gruppvalet att senareläggas. Detta innebär att du som tågvärd kommer att få söka semester innan gruppvalet är genomfört. Semestervalet stänger 26 november.

Lämna ett svar