ST’s Avgifter

Som ny medlem i ST kan du testa oss i tre månader helt gratis. Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande sex månaderna av ditt medlemskap. Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna. Från och med den tionde månaden av ditt medlemskap betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt.

Månadsinkomst   Förbundsavgift
0           – 11 999      136 kr
12 000 – 13 999      152 kr
14 000 – 15 999      168 kr
16 000 – 17 999      184 kr
18 000 – 19 999      200 kr
20 000 – 21 999      216 kr
22 000 – 23 999      232 kr
24 000 –                   248 kr    (248kr+29kr = 277kr)

Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift och några sektioner tar ut en sektionsavgift. (Vi på pendeln betalar 29kr extra)
Medlemsavgiften kan betalas via löneavdrag, autogiro, e-faktura eller avi.

Grupper som betalar lägre avgift:
Studenter: 100 kronor för hela studietiden
Studielediga (kontakta medlemsregistret för mer information)
Doktorander: 80 kronor/månad
Pensionärer: 300 kronor/år

Nya medlemmar:
– Månad 1-3: 0 kr
– Månad 4-9: 50 kr/månad
– Månad 10 och framåt: ordinarie avgift

Medlem i STs a-kassa
Medlemsavgiften till STs a-kassa är 110 kronor per månad. Det är samma avgift för alla medlemmar i a-kassan oavsett om du arbetar eller inte. Avgiften är inte baserad på din inkomst.