MBL 7 september

VD Henrik Dahlin öppnar mötet med att välkomna tillbaka vår finanschef Daniel Ortner. Daniel i sin tur tackar Petra som vikarierade för honom för det fina arbete hon lagt ner. Ekonomi. MTR fortsätter följa ekonomiska planen, vilket har inte varit lätt med tanke på oförutsedda utgifter i samband med Corona pandemin. MTR har fått en… Läs mer »

Uniformsrådet 3 sept

Den 3 september hade vi för första gången ett gemensamt möte med representanter från T-banan! Det här mötet har vi sett fram emot länge, då vi har en och samma uniform och måste respektera och ta med allas åsikter i arbetet med att förbättra uniformen. Under mötet så presenterade vi våra krav och önskemål som… Läs mer »

Granskning sommarturlistor 2020 Förare

ST pendeln och Seko lok har under två tillfällen suttit och granskat sommarturerna som MTR har tagit fram. Vi har inte hittat något att anmärka på rent avtalsmässigt, däremot har vi inte haft tid att detaljgranska varenda tur då det skulle ta flera dagar i anspråk. Turer som har sett tveksamma ut har vi givetvis… Läs mer »

Vi önskar er en trevlig semester

Hej medlemmar! Som ni vet så gick inte MTR med på att köpa ut några sommarsemestrar inför 2020. Vi påtalade risken med detta men MTR hävdade att det skulle gå bra ändå. Under flera veckors tid så har UX ringt upp lokförare och bett dom flytta sina fp-dagar och gneta. Det skickas ofta ut mejl… Läs mer »

Granskning av TV sommarturer

Äntligen är det sommar och vi byter tidtabellen men också våra turer. Den 4 och 16 juni var det återigen dags för en ny granskning av sommar T20 och vi fick två dagar att göra detta tunga jobb. Det var mycket  att tugga på p.g.a. många olika avstängningar under sommarperioden. Som vanligt så blir det… Läs mer »

MBL Förhandling 15 juni

Ekonomi Coronapandemin har påverkat vår verksamhet, kostnaderna har ökat och vi ligger 38 miljoner back enligt budget. Samtidigt sparade vi ca 1 miljon på punktligheten. Erik Norling, Säkerhet Att stanna rätt vid plattformen fortsätter vara ett stort problem, det har ökat en hel del under maj månad. Personpåkörningar har också stigit i antal, vilket är ett… Läs mer »

Skyddsombuden informerar

På grund av det ansträngda läget har skyddsombudens aktiviteter varit begränsat. Möten har ställt in. Tid för skyddsarbete har nekats. I princip har endast huvudskyddsombuden kunnat verka och då varje måndag. Tyvärr har dessa måndagar används till att genomföra alla ärenden. Detta har inneburit att det bland annat planerats in flera möten samtidigt. Omöjligt att kunna… Läs mer »

Ordförande har ordet

Vi har möten varannan vecka på måndagar och vi för mycket samtal om Coronavirus och allt vad vi i verksamheten behöver. Det är just nu mycket fokus på facklig tid och vad vi verkligen behöver enligt/vad MTR tolkar samt vill ge oss i facklig tid. Här är vi just nu långt ifrån varandra. Det är… Läs mer »

ST Pendeln Tågvärdar ska kämpa för 2020-2021:

Vad gäller gångtiderna, så ska vi kräva en ny mätning inom kort och det har vi ett protokoll på där MTR lovar oss det från den senaste grupplistaförhandlingen som överenskommelsen kom till. Många medlemmar tycker att de vill ha det jobbiga innan rast och lite mer luft efter, så det ska vi ta med oss… Läs mer »