MBL 13/8

Av | 2018-08-13

Första MBL efter sommaren öppnades av Vd Henrik Dahlin med att presentera ny chef för program management blir Mikael Nilsson. Vidare konstaterade Henrik att vi har haft en ansträngd sommar.

Erik Norling säkerhetschef har under sommaren gjort en riskanalys av tågutsättning ordrar m.m

Stationschef Magnu Schening informerade om status rulltrappor som troligtvis är avstängda hela september. Samtliga vita stationer är under denna tid blå. Avstängning getingmidjan enligt plan öppnar på måndag. Stationsvärdar får byta turer privat, rutiner för detta finns ontrack.

Trafikchef Stefan Sjöqvist informerade om de stora störningar under sommaren, förseningsminuter har ökat markant och även inställda tåg. Klotter har mer än fördubblats gentemot förra sommaren.
September och November startar på interna lokförare utbildningar. Sista ansökningsdag för November är nu på onsdag.
Relansering av turbyten kommer införas och nytt regelverk för ledighetsansökningar utanför huvudsemestern skall tas fram.
Hjärtstartare ska hyras in till city och Söd.
Det var allt för denna gång

Lämna ett svar