VAB – vård av sjukt barn

Av | 2019-02-22

VAB – vård av sjukt barn betyder att du har rätt att vara hemma när ditt barn är sjukt. Men reglerna kring lagen är många. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

1. När får du vabba?

Du kan få ersättning från Försäkringskassan om du behöver stanna hemma från jobbet eller mister a-kassa för att vårda sjukt barn. Detta gäller även om du följer med till doktorn, barnavårdscentral, barn och ungdomspsykiatri eller tandläkare.

Allt detta gäller barn som är 8 månader upp till 12 år.  Undantag kan finnas, till exempel om barnet omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd). I vissa fall godkänns vab för barn mellan 12 och 15 år också. Till exempel om barnet är så sjukt att det inte klarar sig själv. Då behöver du ett läkarutlåtande.

Observera att du kan inte vabba med anledning av att förskolan har studie- eller planeringsdagar. Men då kan du ansöka om semester eller använda dina vanliga föräldradagar om du har kvar.

2. Så många dagar får du ersättning för

Du får ersättning i max 120 dagar per år och barn. Om ni är flera som vabbar delar ni på dagarna. Vid allvarligare sjukdom finns möjlighet att få ännu mer.

Nu behöver du inte göra anmälan till försäkringskassan första dagen barnet är sjuk, det räcker med att ansöka om föräldrapenning när du är åter i arbete. Den regeln togs bort 1 januari 2019.

3. Så mycket pengar får du

På Försäkringskassans webbplats kan du räkna ut hur mycket du får. Generellt gäller att du får ersättning för ca. 80 % av din lön upp till maximalt 38 750 kronor. Om du tjänar mer än så kommer du inte få ut mer pengar i ersättning. För att du ska få ut maxbeloppet som är 1041 kronor per dag behöver du jobba 100 %, 5 dagar i veckan.

4. Två personer kan inte vabba samtidigt

Om du har två sjuka barn eller fler i ett hushåll så kan inte fler än en person vabba. Undantag gäller endast om något barn behöver läggas in på sjukhus. Då godkänns att en är hemma och en på sjukhuset.

5. Hur gör jag om mitt barn blir sjukt när jag har semester?

Om ditt barn blir sjuk på semestern kan du byta semesterdagar mot vab-ersättning om du är i Sverige eller ett annat land inom EU, och arbetsgivaren godkänner det.

6. Får någon annan än föräldrarna vara hemma med mitt barn?

Absolut! Om du är gift eller sambo med någon annan än barnens förälder kan de vabba på samma villkor som du. Samma gäller för någon du varit gift med eller har barn med föräldern. Någon som har rättslig vårdnad kan också vabba.

Även släktingar, grannar och kompisar som vill ställa upp får vabba för ditt barn. De behöver anmäla sig till Försäkringskassan första gången. Sen måste ni båda skriva under en pappersblankett som kommer via post. Kravet för ersättning är att personen avstått från sitt jobb.

Mor- och farföräldrar får såklart också hjälpa till. Men om de har gått i pension så kan de inte få någon ersättning.

7. Får min arbetsgivare kräva läkarintyg när jag vabbar?

Arbetsgivaren har ingen som helst rätt att kräva läkarintyg när du vabbar. Försäkringskassan kan dock kräva intyg från din arbetsgivare för att säkerställa att du verkligen varit ledig för att vara hemma med sjukt barn. Anledningen är att det inte ska gå att få ersättning för vab samtidigt som vanlig lön.

Från den 8:e vab-dagen blir du skyldig att visa intyg från doktor eller sjuksköterska till Försäkringskassan.

8. Är det tillåtet att vabba halvdagar?

Javisst! Du kan också vabba 75 %, 50 %, 25 % eller 12,5 % av en dag.

9. Kan jag nekas att vabba och kan det påverka mig negativt på jobbet om jag behöver vara hemma mycket?

Arbetsgivaren får inte neka dig att vabba. Du får heller inte missgynnas på jobbet för att du behöver vara hemma med sjukt barn.

Om du känner att något inte står rätt till, kontakta oss på ST pendeln. Mejla till kansliet@stpendeln.se

 

Lämna ett svar