Skyddsinfo – Delad kunskap och fakta, gör vår röst hörd – rapportera mera!

Av | 2021-05-21

Under senaste kvartalet har vi sett en ökning av rapporterade händelser kodade som Ungdomsproblem på och runt stationer, och ombord på tåg, där Nynäshamn sticker ut som extra drabbad. På flera platser där händelser rapporterats finns pågående aktiviteter. Men vad kan vi, tillsammans med andra, göra för att minimera antalet händelser?

På många platser samverkar MTR med kommun, Trygghetscentralen (Trygg  C), polis m.fl. Internt arbetar arbetsledning, SO och HSO tillsammans. Alla parter har en gemensam agenda, mål och ambitionsnivå. En stor utmaning är att det ofta saknas tillgång till kunskap, fakta och resurser.  Varför känner, tycker, agerar någon på ett visst sätt? Så länge vi samverkar och bistår varandra så kommer vi uppnå en högre kapacitet som krävs för att på ett mer effektivt sätt kan rikta gemensamma resurser rätt. Klyschan ”tillsammans blir vi starka” kan fungera utmärkt i detta sammanhang.

Vad tillför då MTR i det här sammanhanget ?

Vad kan Du göra?

Hjälp oss förstå, hjälp oss att samla in kunskap och fakta. Anmäl och rapportera det du upplever! När, var, vad? Rapportera genom:

 • POC (Företrädesvis TV och LF)
 • Trygg C (företrädesvis samtlig övrig personal)
 • Trygg Cs chatt via sl.se
 • Compassrapportera, direkt via Compass eller via Amigo
 • Polisanmäl brottsliga handlingar! Så här gör du en polisanmälan. Länk till instruktioner i Canea. https://canea.mtr.se/Document/Document?DocumentNumber=6430

Kunskap: När vi delar kunskapen som alla rapporter ger, hjälper det andra att förstå oss, och vice versa.  T ex var och när Trygg Cs resurser bör planeras.

 • Vilken effekt på samhället får ett stopp i trafiken?
 • Vilka incitament har MTR (incitament som finns för att skapa en bra service till samhället, och hur arbetar vi för att påverka dem?)
 • Vad orsakar ungdomsgängen för utmaning?
 • Var och när möter MTR ungdomar? Hur förflyttar de sig?
 • Vilka kunskaper saknar vi och hur får vi den och sprider den vidare?

Fakta/data:

 • Hur många stopp, och hur mycket klotter påverkas MTR av?
 • Vad kostar det?
 • Vad har hänt, när hände det?
 • Under vilka tider påverkar ungdomsgängen Pendeltågen mest och ”Var”?

MTR utvecklar just nu en Qlicksens-App för att få en bättre överblick av alla rapporter. Målet är att tidigare upptäcka om läget inte är normalt, och varför. Se nedan diagram.

Resurser: Vår absolut viktigaste resurs i detta sammanhang är all personal som ser och upplever vad som händer, och rapporterar. Alla rapporter bidrar med data till vårt nya datasystem. Data i åskådligt format är en viktig resurs att jobba med.

VIKTIGT!

Har man inte rapporterat så går det ej att mäta och åtgärda. Rapportera hellre en gång för mycket än inte alls, och i ett senare skede om så krävs. Det här gäller så klart inte bara ungdomsrelaterade händelser, och inte bara händelser kopplat kring Nynäshamn. Alla händelser, alltid!

Det är lättare att göra något åt det som man själv kan påverka. Det är svårare att påverka andra att göra det man önskar.

Om MTR gör det vi kan i det här ämnet, ökar möjligheten att vi kan få hjälp ifrån övriga samhället.

Gemensam information ifrån,

ST pendeln, SEKO LOK, SEKO Pendelklubben, SO, HSO, MTR Pendeltågen arbetsledning, MTR Nordic Säk o Trygghet o Arbetsmiljö,

 

Nuru Magram

ST skyddsombud

 

Lämna ett svar