Ny lokal för årsmötet!

NY LOKAL NY TID FÖR ÅRSMÖTET

På grund av stort intresse så var vi tvingade att ta en större lokal

Vi kommer att vara på förbundet på Sturegatan 15 i deras nya lokaler och vi börjar 13:00.