MTR förslag på omorganisation för lokalvården

Av | 2021-05-04

Vi på ST pendeln har nu inlett förhandlar med MTR pendeln om en organisationsförändring där MTR vill flytta hela lokalvårdsverksamheten till MTR Facility Management och förslaget är att det redan ska ske den 1 juni.

Vi på ST pendeln är inte nöjda med detta förslag och har klargjort i ett tidigt skede att vi är emot detta och tycker att MTR bör tänka om i denna fråga. Vi har kraftigt markerat att vi vill ha kvar städorganisationen på pendeln.

Vi på ST pendeln ser inte just nu, inga större förbättringar för våra medlemmar och risken är överhängande att MTR dumpar anställningsvillkoren för våra medlemmar. Det enda vi har erbjudits är att de nuvarande anställningsvillkoren går över och att det gäller under ett år och sedan är det avtalet på MTR FM som gäller. Det är planerat att samtliga operativa medarbetare samt gruppchefer behåller sina nuvarande roller. Alla medlemmar som berörs kommer att erbjudas en anställning på MTRF. Vi kommer att nu börja förhandla med MTR gällande arbetsvillkoren.

Men det formella beslutet från MTR kommer att tas senare efter genomförda fackliga förhandlingar framöver. Vi kommer att återkomma med mer information.

ST Pendeln styrelse

Lämna ett svar