Mbl den 28/1

Av | 2019-01-28

En kort sammanfattning av dagens möte:

Vd Henrik Dahlin och Finanschef Carl Svensson

Redovisade det ekonomiska läget för 2018 och den stämde bra överens med den reviderade planen som gjordes i början av sommaren, och man redovisade en kraftig förlust om man jämför på den första budgeten för 2018.

Patrik Granberg

Man har inte för avsikt att förlänga övertidstilläget på 4000kr då man tror att de nya förarna som blir klara i slutet av veckan ska täcka personalbehovet.

Tågvärdarnas frustration över semestervalet där man främst lagt ut Stågdagar felaktigt diskuterades utan få något konkret svar.

Stationschef Magnus Schening

Arbetet med att förlägga de 20% stationsvärdar som vill arbeta på helgerna på en och samma station börjar närma sig sitt slut och kommer inom kort att presenteras för oss fackliga. Vi fick även veta att skåpen i Västerhaninge ska vara nu på plats. Arbetet med rulltrapporna eskalerar nu och bör vara färdiga i Q1. MTR kommer nu att gå igenom alla ansökningar på station, för att säkerhetsställa att sommarsemesterna är ok och få bekräftat att de som inte vill ha huvudsemestern på sommaren får rätt semester på övrig tid under året.

Trafikchef Stefan Sjöqvist

I fredags tog beslut på att ännu en tågvärdskurs ska börja i Februari.

Man har konstaterat att man har gjort fel med uppföljningar och ska i fortsättningen sprida ut dessa över året och inte lägga alla på slutet av året.

Det blev en stor diskussion om snöröjning som inte fungerat och varit så illa att en kollega ramlade och bröt lårbenet i torsdags. Även i Upplands Väsby blev skydds stoppat då de som skulle snöröja gjorde det på fel plats.

Beslut på nya befattningar idag:

Ny Chef för personalplaneringen blir Azadeh Farangi.

Till områdeschef station söder blir Irene Markie.

Lämna ett svar