MBL den 17 okt

Av | 2022-10-20

VD Joakim Sundh

Mötet startade som i vanlig ordning på Teams, MTR vill förhandla in en ny (CFO) ekonomichef till pendeltåget. Så vi hade en mbl §11 och slutförhandlade in Linda Lärka Kappling. Linda kommer nu omgående till oss och lämnar sin tjänst på Swedavia. Sedan uppstod det något märkligt, vår VD och HR chef försvann som en avlöning och vi som hade förberett många frågor till dagens möte blev ju helt ställda, det har ju inträffat så mycket förändringar på kort tid och inte minst den nya informationen från politikerna från Region Stockholm som vi ville ta upp och diskutera. Så vi frågade förhandlingschefen om vad som hände och om de kommer tillbaka? Men nej de återkom aldrig tillbaka till mötet. Dessa möten är ju jätteviktiga för oss fackliga och de är inplanerade var 14:e dag på måndagar. Vi från ST pendeln framförde att dessa möten borde vara fysiska och att MTR avsätter mer tid till dessa mbl möten för att vi märker att tiden rinner lätt i väg och vi hinner inte behandla alla frågor på ett bra sätt. Det känns tyvärr mer och mer som ett avrapporteringsmöte.

Vi på ST pendeln gjorde en kraftig markering på mötet och framförde ett krav till förhandlingschefen att MTR måste ha gjort en riskanalys och redovisar den för oss innan vi förhandlar om en ev. förändring  i samband med en mbl §11 förhandling.

Trafik Linda Goldbach

Linda rapporterade att punktligheten fram till den 16/10 var 93,8% och egen punktlighet på 98,1%. Det har inträffat en dörröppning utanför plattform föregående vecka och inga OSPA A. Sjukfrånvaron sjunker långsamt i rätt riktning.

Det rekryteras även en ny TV kurs.

Datum för förhandling för Lokförare, turlistor den 10/11 och gruppnycklar den 7/12.

Vi frågade Linda om vad som gäller för tågvärdarna nu efter den nya informationen som kom från politikerna. Där de skriver att ”avvecklingen av tågvärdar kan bara ske om tryggheten och tillgängligheten kan garanteras. I avvaktande av en ny utredning pausas den pågående avvecklingen av tågvärdarna.” Svaret var att hon vet inget i dagsläget och väntar på ett möte med TF (Trafikförvaltningen), det finns även mer information på Ontrack MTR:s intranät.

Våra medlemmar som är tågvärd får nu ha is i magen och invänta TF besked, under den närmaste tiden så kommer det inte ske några överflyttningar från pendeln till andra bolag inom MTR dock fortskrider utbildningarna som vanligt till bland annat lokförare och tunneltågförare enligt mitt samtal med MTR. Vi fortsätter arbetet med att göra vad vi kan för att stoppa ensamarbete och detta PTU projekt som inte är i världsklass. Under tiden så fortskrider projektet som vanligt enligt MTR tills TF säger annat.

Övrigt – Beordrad övertid Lokförare

Vi vill passa på att informera er om läget för beordrad övertid för lokförare, Inspektionen med arbetsmiljöverket (AV) ägde rum den 2 aug tillsammans med skyddsorganisationerna (Nuru Magram ST Pendeln, Hans ”Hasse” Johansson Seko lok och Natalie Gustafsson Seko Lok) svaret som kom från AV var att MTR måste göra en grundlig riskanalys gällande beordrad övertid med deadline den 17 oktober. Innan man utförde en riskanalys så valde MTR att ge ett erbjudande om en överenskommelse (körlärare + planerad övertid) som MTR ville ha svar på den 23 september, erbjudandet gavs till både ST pendeln och Seko lok varpå Seko lok valde att skriva på och ST pendeln valde att tacka nej. Det är märkligt att MTR och Seko Lok väljer att ingå en överenskommelse när ärendet ligger hos AV och det kan ju faktiskt påverka utgången från AV, vilket skyddet tycker är mycket beklagligt för att skyddet har lagt så mycket arbete och fritid på denna fråga. För att skyddet värnar mycket om en bättre arbetsmiljö och det är inget vi på ST vill förhandla bort.

Den 18 oktober gjordes en riskanalys (Nuru Magram ST Pendeln, Jon Holmberg ST Pendeln, Hans ”Hasse” Johansson Seko Lok, Alexander Millhorn Seko Lok) och den skickades vidare nu till AV och nu så inväntar vi svar.

En risk- och konsekvensanalys gällande körlärare har inplanerats av MTR och mer om det kommer skyddet informera separat.

Planeringen – Petra Skogsdalen och Patrik Granberg

Vi tog upp återigen frågan när kan träffas att förhandla scheman för stationsvärdar.

Vi tog även upp hanteringen och utläggningen av FV dagar för innevarande år samt 2023 för Stationsvärdar, Tågvärdar och Lokförare.

Petra och Patrik kommer att återkomma med svar.

Lämna ett svar