MBL den 16 maj

Av | 2022-05-17
VD Mats Johannesson
Mats startade mötet med att berätta om hur det ligger till med åtgärderna kring den begärda handlingsplanen av Mälartåg från Mälartrafik AB. MTR är tvungen att svara på hur de ska komma till rätta med de brister som finns på utfallet i produktionen, punktlighet, inställda tåg, tvätt och städning m.m. Handlingsplanen är nu inlämnad enligt Mats.
Mats berättade även att införandet av det nya kassasystemet “gröna kortet” har gått relativt bra på stationerna förutom på Arlanda. Vi på ST påtalade att det fanns brister i införandet, då det saknades möjlighet till att öva på det nya systemet samt att det finns många som är fortfarande lite osäkra på om de gör rätt vid försäljning. Vi föreslog att det skulle vara bättre om de hade lagt en utbildning av detta i samband med en APT då det finns rätt utrustning med fungerande ljud i skärmarna, för det är minst sagt undermåligt ljud på försäljningsskärmen. Vi sa även att personalen som arbetar mindre än 100% kommer att få det ännu svårare att lära sig det nya systemet, då de arbetar så sällan. Träning ger färdighet.
Medarbetarundersökningen (MAU) fick ett lågt utfall och Mats tror att det har med PTU projektet att göra.
Det påbörjas nu en ombyggnation i Älvsjö depån på spår 1-3 som ska bli klar 2026. Det ska nu göras om för att det ska kunna klara av X60.
Trafikchef Linda Goldbach
Linda berättade att Mobisirer inte alltid fungerar när tåget hämtas i depån, det blir ju ett problem när man ska ladda en icke kompatibel på laddstationen. Man ska inte lämna depån med en icke fungerande mobisir och Linda arbetar nu på en instruktion. Förmodligen blir den klar idag.
Punktligheten blev låg förra veckan med 91.1% och den egna punktligheten var på 98,4%.
MTR startar återigen en ny tågvärdskurs med visstidsanställda i slutet av maj. Det är bara att konstatera att det är personalbrist på bred front i MTR pendeltåg som tex. utköp av semester i sista stund på tågvärdssidan och nyttjandet av Veteranpoolen på station och nu även som tågvärd? man häpnar! det kan ju inte vara sant då vi har reserverat oss mot detta. MTR har även förlängt våra TV på visstid till nästa år och har frekvent annonser på att man söker personal. Frågan är om tidsplanen för PTU håller?
Planeringen Patrik Granberg
Patrik bjöd in Erik Lagerberg från MTR Nordic som fick presentera för oss IVU-systemet och hur det används för “schemaoptimering”. Ett datasystem som räknar fram den bästa lösningen utifrån de parametrar som läggs in. Det handlar om kostnadseffektivitet och tar inte med individuella önskemål utan bara undantagsvis om det är av medicinska skäl.
MTR kommer nu börja använda systemet för att “optimera” på alla scheman framöver.
Kundservice Staffan Grönwald
Staffan startade idag sin nya roll som Head of Station och började med att rapportera om en hög sjukfrånvaro på 8.7% samt VAB 1.7%. Staffan anser att det nya kassasystemet fungerar bra.
Ny kurs med 16 nya sommarvikarier på station har nu startat.
Det är nya KSV scheman på gång och det är tänkt att de ska starta 1 oktober, men vi väntar på ett förhandlingsdatum.
Säkerhetsavdelningen Tommy Karström
Tommy berättade att det på senare tid har inträffat 4 dörröppning utanför plattformen (Gröndalsviken, Södertälje Hamn, Ösmo och Södertälje Syd) sedan vi träffades förra gången. Inga nya OSPA A.
Med vänliga hälsningar
Roger Delin
Ordförande vid ST Pendeln

Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se

Lämna ett svar