MBL 6 maj

Av | 2019-05-07

Idag så började vi förhandlingarna med att lyssna på vår VD Henrik Dahlin som berättade ingående om läget i ekonomin och om punktlighet i trafiken. Punktligheten har blivit bättre och bättre, bl.a. en bättre dialog med Trafikverket där de har ett samarbetsprojekt. MTR planerar att lägga ett anbud på Mälarbanan som har trafikstart 2021. MTR kommer även att driva frågan mot trafikverket om bättre underhåll av växlar och spårskarvar för dessa svarar för en orimligt stor del av förseningarna.

Planeringschef Staffan Grönwald

Staffan berättar för oss att han tagit fram uppgifter om de utlagda FV dagarna, som vi har rätt till enligt vårt kollektivavtal. Det har även blivit fel på ersättningar för körlärare och nu så pågår ett arbete för att komma till rätta med detta och kommer att betalas ut inom kort. Det är sammanlagt 242 FV dagar som inte är utlagda för Förare och 73 FV dagar för Tågvärdar. För på station så har vi ett omvänt problem där turfördelarna lägger bara in FV dagar utan att medlemmen har sökt, så vi vill uppmana er alla att planera in och sök i god tid era FV dagar så att ni slipper detta problem. Vi på ST påtalade att det har förekommit mycket fel på lön för många drabbade medlemmar och vi kräver att få uppgifter om hur stort felet är samt att vi begär bättre svarsdialog när medlemmar kontaktar lön. Enligt “MTR beklagar att det har blivit fel och det beror på ett systemfel och försäkrar att det finns en god vilja att lösa det framgent”.

Trafikchef Magnus Schenning

Magnus kom och informerade om trafikläget och om viseringen. Vi från ST påpekade att vi har haft starka åsikter om detta upplägg och att vi saknar ännu svar från cheferna om frågor som skyddet har skrivit. Vi sa även att det finns stora brister i rutinerna och att utrustning som tex. BKU och larm saknas väldigt ofta. Det råder stor förvirring om vem som gör vad bland viserarna. Hur kan man påbörja en ny viseringsrutin då utrustning saknas?

Ordertavlan vill nu MTR ta bort. Vi ställde frågan om varför och om vad MTR tjänar på det? svaret var bara att allt finns elektroniskt. Vi påtalade att alla förändringar ska förhandlas och att skyddsombuden ska göra sin risk- och konsekvensanalys först. Vi på ST är misstäktsamma för MTR motiv för att ta bort det då vi inte har fått något riktigt bra svar på varför man gör det.

Vi blev informerade om att APT och utbildningar startar för Tågvärdar och det betyder att det blir betydligt svårare att få ledigt och att alla lokaler kommer att vara fullbokade framöver.

Stationschef Frida Ukmar

Vi fick träffa vår nya Stationschef Frida och berättade om behovet på station i sommar och att MTR behöver veteranpoolen på flertalet platser i sommar och det kommer att förhandlas separat den 14/5.

Jon Sundh Ansvarig för MTR Infrastruktur

Trafikverket har satt upp en värmekamera på SST, det är bara trafikledningen som kan se och övervaka, förhoppningsvis ska det minska spårspringet.

Lämna ett svar