Information från skyddsombuden

Av | 2018-11-26

STATION

Skyddsombuden har nyligen genomfört ett besök på Arlanda.

Vi tycker att mattan i försäljningsdisken är undermålig och vi tar detta med Områdeschef Stefan Svedjeby för åtgärd. Vi anser att en ergonom ska komma och titta på mattans kvalitet och de höj- och sänkbara borden ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Arlandautbildning har införts sedan tidigare, men alla som jobbar där har inte fått utbildningen. Vi tycker att ny personal bör få samma utbildning. Det är inte bra att personal idag som arbetar där inte får rätt förutsättningar att göra sitt arbete på rätt sätt, ge dem Arlanda utbildning de med.

Kod finns för fast personal numera till personalutrymmen och toaletter men inte in till de lokaler där våra utrymmen finns. Vi tycker att extra personal ska få tillgång till ett extra kort för att besöka personalutrymmet, istället för att låna. De kunde förvaras där kortet finns idag men vara fler.

Toaskylt saknas på toalettdörren och sanitetspåsar saknas på personaltoaletten, det borde ju inte vara ett stort problem att ordna tycker vi.

Golvvärme vid försäljningsdisken behövs då man känner golvdrag.

Vi avvaktar i frågan om duschen vara eller inte vara, då vi anser att mattan har högsta prioritet just nu.

TRAFIK

Skyddsombuden har genomfört en inventering av tågvärdens möjlighet att genomföra sitt arbete på ett säkert sätt. Då även lokförare har kommit att kommenderas som tågvärdar allt oftare berör detta många!

Vårt förslag efter inventering av ITV (monitorer på plattformarna) är detta:

Förslaget är inlämnat till MTR

Prio ett stationer:

Södertälje Centrum, två spår (2 och 4)

Älvsjö, spår 3

Jakobsberg, norrut (kort tåg)

Odenplan bör ses över då resenärer skymmer sikten genom att luta sig mot glasväggarna och kamerorna är vinklade fel

Prio två stationer

Årstaberg söderut

Helenelund söderut

Prio tre stationer

Stuvsta norrut

Nynäs gård söderut

Det är av yttersta vikt att resenärsflödet kan ske utan att tågvärden skall behöva gissa eller chansa. Utrop från tågvärden ignoreras tyvärr allt för ofta. Ökat resenärsflöde och delvis ett ändrat beteende gör att många tågvärdar känner oro vid dörrstängning. Inte minst sedan medarbetare lagt ut på sociala medier och trakasserats i sin yrkesutövning.

Den kännande kanten räcker inte då man faktiskt klämmer någon!

 

Skyddsombuden

 

Lämna ett svar