Info om skor och vaccin

Av | 2021-05-12
Hej medlemmar!
Det har kommit till vår kännedom att några kollegor som varit hos Shoemed för att hämta sina skor blivit nekade gällande bidraget på 1900kr och istället blivit erbjudna skor för max 1650kr.
Den ändringen har varken förhandlats eller kommunicerats ut till oss. Vi har reagerat och ställt frågan till dem ansvariga. Kan du avvakta med att hämta skor, så gör det medans vi undersöker. Om du absolut måste ha skor och blir då ombedd att lägga ut resterande belopp, gör det men spara kvittot!
Permission för vaccineringen.
Nu har vaccineringen fått fart och många av er har blivit eller kommer att bli erbjudna en specifik datum och tid. Om det är så att du jobbar den dagen, vänd dig till din gruppchef/stationschef för att tillsammans komma på en lösning.
Lycka till och tack för din insats!

Lämna ett svar