Gruppnycklar för kundservice (Förhandlingsresultat 2022-11-14)

Av | 2022-11-18

Hej Medlemmar på station!

I år presenterade MTR riktade gruppnycklar för KSV, vilket vi var mycket positiva till, eftersom de då visat att de inte glömt vilket kaos de skapade senaste gången när de hade gruppnycklar med ojämna arbetstider. (Läs mer från den tiden när denna grupp var ny.) Jag lägger upp alla gruppnycklar som förekom i förhandlingen, samt de avtalstexter vi gjorde gällande för de kommentarer som följer för de gruppnycklar där vi hade synpunkter.

KVM1 – Enligt kollektivavtalet får inte arbetstid mellan 0:00-4:30 förekomma mer än två nätter i följd. Detta schema innehåller fyra tillfällen med fler än två nätter i följd. MTR lockar här med en kortare arbetsvecka om i snitt 31:51 istället för 36:00. Vi svarade att vi behöver lägga upp gruppnycklarna till personalen för att få återkoppling om det finns tillräckligt många som är intresserade för att täcka hela gruppnyckeln innan vi säger ja, eftersom ingen ska behöva tvingas att få detta schema om inte tillräckligt många söker den. Efter en kortare diskussion gick MTR oss till mötes och gick med på att skriva en protokollsanmärkning om att ingen skulle tvingas till denna gruppnyckel, vilket innebär att rader som inte tillsätts hamnar i poolen.

KVS1, KVS2, KVU1 och KVU2 – För dessa scheman märker vi att MTR för första gången presenterar gruppnycklar med längre arbetstid än 36 timmar i veckan och utifrån scheman som de själva tagit fram från grunden. Med utgångspunkt från gruppnyckeln KVS 1 med en arbetstid om 38:20 förlagd måndag till fredag mellan 7:00-14:40, svarade vi att schemat verkligen är jättefint, men för att vi ska kunna säga ja, så förutsätter det att FV-grundande dagar också ska kunna direktkompas, eftersom det annars skulle innebära att vi skulle behöva göra avsteg i kollektivavtalet. MTR förstod inte våra invändningar om varför just denna gruppnyckel skulle ge rätt att direktkompa medan andra inte har det och menade att medarbetarna skulle uppleva det som orättvist. Vi förklarade att det inte är orättvist då vi redan har möjlighet till direktkomp på stationer som fick D-dagar på sitt schema, samt att det i det här fallet också har att göra med ett avsteg i kollektivavtalet om utökad arbetstid som vi bara inte kan godkänna. MTR förstod inte hur arbetstiden bryter mot kollektivavtalet och svarade att om vi inte var överens, skulle de lägga ut gruppnycklarna i varje fall och så kunde vi tvista om dem senare. Vi svarade att det blir väldigt konstigt att tvista om dem i efterhand om vi godkänt dem från början. MTR frågade till slut vad vi stödjer oss på i kollektivavtalet. Av det som framgår ur kollektivavtalet tolkar vi följande:

  • Om den ordinarie arbetstiden infaller mellan 7:00-17:00 en helgfri måndag till fredag kan MTR ta ut 40 h/v.
  • Om någon del av den ordinarie arbetstiden faller utanför tiderna 7:00-17:00 på en helgfri månad till fredag, eller om den ordinarie arbetstiden infaller mellan 7:00-17:00 och till någon del på en lördag eller söndag får MTR ta ut 38 h/v.
  • Om den ordinarie arbetstiden infaller mellan 17:00-7:00 och till någon del på en lördag eller söndag får MTR ta ut 36 h/v.

Detta innebär att om MTR vill att man i denna gruppnyckel förutsätts att arbeta på en FV-grundande helgdag, så måste arbetstiden ner till maximalt 38 h. MTR tyckte inte att avtalets ordalydelse kunde tolkas så, eftersom det står om lördagar och söndagar och frågade om vi verkligen skulle säga nej till ett så fint schema med så bra arbetstider. Vi svarade att arbetstidsmåttet för kontorstider är högre men då ska man också ha kontorstider vilket innebär att man är fri från att arbeta på helgdagar eller på obekväma arbetstider där även lördagar och söndagar ingår. Efter en längre diskussion och där MTR även misslyckats med att spela ut oss fackliga mot varandra, valde de att ajournera sig. När vi kom tillbaka var vi förväntansfulla över att de hade kommit fram till att deras gruppnycklar inte var förenliga med kollektivavtalet. Till vår stora förvåning var MTR ändå inställda på att vi skulle backa. De hänvisade till att gruppnyckeln är så fin och upprepade återigen att det skulle bli orättvist för övrig personal med mera. Vi upprepade återigen att arbetstidsmåttet är för kontorstider och att det enda de behövde göra var att minska tiden med 5 minuter per dag, det vill säga att turen skulle börja 7:05 eller sluta 14:35, alternativt ge rätt till att direktkompa vid helgdagar för att hålla kollektivavtalet. MTR backade inte och sa att dessa aktuella gruppnycklar då skulle gå till poolen och att det skulle drabba anställda med särskilda behov. Vi svarade att de i så fall får lösa det så, men poängterade att de är fortfarande skyldiga att enligt lag att exempelvis förena arbete med föräldraskap, varvid de bara skapar fler problem i verksamheten genom deras agerande. Självklart kommer MTR även fortsättningsvis behöva behovspröva arbetstider utifrån de behov de känner till genom arbetsledarna på station. Har någon således särskilda behov, ska man skyndsamt kontakta sin närmaste chef. Förhandlingen avslutades och vi fackliga var mycket nöjda, men för MTR är det här ett dåraktigt misslyckande som luktar prestige så det kostar skjortan. Vad innebär deras principfasta och stolta hållning? Jo, om MTR hade backat från 38:20 till 38:00 så hade det under en fyraveckorsperiod kostat dem 80 minuter mindre arbetstid. Genom att lämna turerna i detta schema till poolen som har 36 timmars arbetstid, så kostar det dem nu istället 8 timmar och 80 minuter under en fyraveckorsperiod plus pooltillägget. Observera samtidigt att vi nu enbart skrivit om detta utifrån gruppnyckeln för KVS1, varvid MTRs absurda prestige och stolthet har kostat dem betydligt flera timmar än 8 timmar och 80 minuter totalt på en fyraveckorsperiod. Vi får väl se om MTR hinner inse sitt misstag och backa innan protokollet kommer att skrivas på. Vem var det som sa att facket inte gör något?

Förhandlare från ST Pendeln

Tim Söderström & Roger Delin

Lämna ett svar