Kategoriarkiv: Allmän Information

Skyddsombuden informerar

På grund av det ansträngda läget har skyddsombudens aktiviteter varit begränsat. Möten har ställt in. Tid för skyddsarbete har nekats. I princip har endast huvudskyddsombuden kunnat verka och då varje måndag. Tyvärr har dessa måndagar används till att genomföra alla ärenden. Detta har inneburit att det bland annat planerats in flera möten samtidigt. Omöjligt att kunna… Läs mer »

Ordförande har ordet

Vi har möten varannan vecka på måndagar och vi för mycket samtal om Coronavirus och allt vad vi i verksamheten behöver. Det är just nu mycket fokus på facklig tid och vad vi verkligen behöver enligt/vad MTR tolkar samt vill ge oss i facklig tid. Här är vi just nu långt ifrån varandra. Det är… Läs mer »

ST Pendeln Tågvärdar ska kämpa för 2020-2021:

Vad gäller gångtiderna, så ska vi kräva en ny mätning inom kort och det har vi ett protokoll på där MTR lovar oss det från den senaste grupplistaförhandlingen som överenskommelsen kom till. Många medlemmar tycker att de vill ha det jobbiga innan rast och lite mer luft efter, så det ska vi ta med oss… Läs mer »

Information till er medlemmar på Station

Vi på ST pendeln har fått många synpunkter om Stockholm City gällande bemanningen av City Södra! Innan MTR tog över pendeln fanns två spärrar med 4 stationsvärdar på spår 13/14 södergående och 15/16 norrgående tåg (Gamla centralen). När Stockholm city öppnades för drift fick vi bara en expedition med två stationsvärdar placerad på Stockholm city södra.… Läs mer »

Lokförare som tjänstgör på annan ort

Vi på ST pendeln har inte godkänt detta ensidiga erbjudande från MTR i sin helhet som presenterades igår, angående Södertälje turer. Det erbjudna förslaget från MTR upplever vi inte var generöst så vi på ST Pendeln anser att man kunde erbjuda taxiresor vid tjänstgöring på tidiga morgonturer och sena halvnätter som vi annars har på våra… Läs mer »

ST Pendeln på stationssidan ska kämpa för 2020-2021:

Vi på stationssidan ska kämpa för att förbättra våra scheman och villkor. Scheman på många stationer idag uppskattas inte av många medlemmar hos oss, då vi tycker att motriktade som kväll, dag, morgon är inte hälsosamt i längden. Vi vill tillägga att önskemål om schemaändringar har aldrig varit lättare än vad det är i nuläget… Läs mer »

Årsmöte 11 mars

Årsmötet öppnades av Roger Delin och hälsade alla välkomna samt presenterade Denize från Förbundet. Denize blev vald till mötesordförande. Oksana Kovalchuk blev vald till mötes sekreterare. Roger Delin gick igenom verksamhetsberättelsen och bokslutet. Röstresultat: Antal röstande: 35 röster. 28 röster Roger Delin Ordförande 2år. 25 röster P-E Staff Ordinarie ledamot 2år. 19 röster Mirre Moalin… Läs mer »

Försäkringar

Hej alla medlemmar, Vi i styrelsen får ofta frågor om försäkringar både från nya och gamla medlemmar så jag tänkte berätta lite kort om vad som gäller generellt. Gruppförsäkringarna togs över av Folksam vid årsskiftet från Trygg Hansa, detta förhandlades centralt på förbundet och är inget vi lokalt på pendeln kunde påverka. Alla andra försäkringar… Läs mer »

Kryss-tillägg

ST Pendeln har begärt förhandling gällande nivån på kryss-tillägget. Tillägget har legat på 2000 kr under en mycket lång tid och vi anser att det behövs en rejäl höjning. Tanken med tillägget är att MTR ska kunna säkra upp att det finns tillräcklig bemanning under veckosluten i skiftet mellan två semesterperioder under sommarperioden. MTR har… Läs mer »