Tågvärdsgruppen informerar
2021-05-07

Både facket och skyddet befinner sig i en mycket intensiv period. Det är mycket som händer just nu och oftast samtidigt, men MTR vill bli klara med det mesta innan sommaren då semestrarna kommer i gång.

Vi hinner knappt smälta det ena, så kommer nästa grej att ta tag i.

Med detta inlägg vill vi informera er om det vår tågvärdsgrupp på ST pendeln har åstadkommit samt pågående arbete.

Tidigare under våren har vår tågvärdsgrupp haft ett mycket givande möte med Områdeschef Anna Back där vi tog upp flera aktuella frågor rörande tågvärdarna.

Ämnen som diskuterats är bland annat:

  • POC:s funktion för TV och vad som önskas en förbättring på.
  • Sexuella trakasserier, rasism och orosanmälningar bland personal skall tas på allvar och arbetas aktivt med från ledningens sida också.
  • Att man använder så få infokanaler som möjligt för att berörd personal enklare ska kunna nås av informationen.
  • Det har kommit till vår kännedom att ibland brister det i sekretessen, i mellan medarbetaren och GC, att känslig information läckt ut.

Anna tog med sig frågorna och kommer återkoppla till oss inom kort.

Vi ser fram emot att ha kontinuerliga möten med Anna Back.

Uppfräschning av 49an 

Ett Skyddsombud från varje fack är med i denna arbetsgrupp och tillsammans med arbetsgivaren diskuterar de olika förslag om hur det ska se ut på 49an. Viktigast är att det ska bli bekvämt och funktionellt. Eftersom vi har ett rivningskontrakt för lokalen så går det inte att göra så mycket som vi vill, men det är ändå trevligt med en liten uppfräschning.

Skyddet har kommit med en del synpunkter och önskemål under diskussionerna och lyckats att få igenom en rad förbättringar. Just nu jobbas det på med förslag på möbler för matsalen. Hittills har vi kommit överens om att det blir stolar med en mjuk sittdyna. Mer info kommer.

Plockstäd

Ny rutin med registrering av plockstäd är nu i sitt inkörningsstadie och vi är jättetacksamma för era reflektioner över hur det fungerar där ute. Områdeschef Anna Back har fått inbjudan att åka någon sväng med en av TV i hytten för att få bättre överblick och förståelse för hur rutinen går till. Vi kommer träffa arbetsgivaren någon gång i augusti för en utvärdering av rutinen.

Vi vill åter igen påminna er om att prioritera rätt! Er hälsa och välmående går alltid först! Stressa inte, ta era pauser (10 min varje 1,5 – 2 tim. enligt avtal!). Och kom ihåg: Du är ditt eget skyddsombud!

Lön

Hur länge ska fel lön få betalas ut?

För något år sedan har vi blivit lovade av dåvarande VD att lönesystemet skulle uppgraderas och byggas på så att det ska kunna “samarbeta” med IVU. Många av oss har blivit drabbade av felutbetalningar och det tycker vi är oacceptabelt då detta är en mycket viktig funktion som inte får bli fel! Vi väcker frågan igen och tar upp den på nästa MBL.

Hyttstädning

Hur ofta och på vilket sätt städas våra hytter?

Det har blivit vår vardag att vistas i hytter fulla av flera veckors damm, smuts på panelen, snus på golvet och skitiga stänger och mikrofoner. Städningen i hytterna är under all kritik med andra ord. I bästa fall så fylls det på papper och soppåsar.

Sedan en tid tillbaka har vi begärt beskrivningen av rutinen på hyttstädning för städpersonalen – den väntar vi fortfarande på.

Fortsätt skicka rapporter!

Skyddsombuden har tillgång till och läser inskickade rapportera kontinuerligt. Det behövs dock ett visst antal liknande rapporter för att de ska kunna ta tag i och driva en specifik fråga. Så fortsätt skicka in rapporter. Det är tack vare er och det stora antalet rapporter som kommit in om hyttstädning som skyddet nu fått möjlighet att driva den frågan vidare.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar!

I och med detta önskar vi er en trevlig helg!

Ta hand om er och varandra!