MBL den 23 aug
2021-08-24

Trafik – Filip Johansson

Fortsatta utmaningar med fordonsutsättningen och sedan har klottret ökat markant i sommar än tidigare år.  Det har varit svårare med att bemanna på övertid i sommar än tidigare år, det finns många förklaringar till det enligt oss fackliga och Filip är medveten om det.

Filip nämnde även att det har varit svårt för POC/Planeringen att nå en del åkande på sin tjänstetelefon under arbetstid och Filip ställer sig frågande. Så han vill påminna att svara eller ringa upp om man är upptagen. Det har även varit mycket spårspring i sommar och det har skett väldigt utspritt på många olika platser i vårt tågnät.

Vi frågade om hur stor övertiden har varit i sommar och vi vill ha det redovisat. Filip lovar att återkomma med svar på det.

Punktligheten i juni 94,4%, juli 93,5% och nu i aug 93,9%

Det rekryteras nu till POC bland annat DLT och DLP och nu kommer det bli utökade lokalytor för POC vilket är glädjande att höra.

Utvecklingssamtalen startar nu.

Det har varit få trafikhändelser med OSPA-A den senaste tiden vilket är positivt.

Planeringen – Patrik Granberg och Staffan Grönwald

Patrik informerade att det har blivit en större ökning av sjukskrivningar under sommaren. Patrik kunde inte de exakta siffrorna på rak arm men vi fick veta att för stationsvärdarna så ökade det från 6% till 7,5% under juli.

Sedan frågade vi om hur det ser ut med personalläget under höst och vinter? Som svar fick vi att personalnivån ser bra ut.

Station- Mats Åstrand

Mats startade sitt arbete som högsta chef på station nu i måndags och han har träffat sina områdeschefer samt kommer träffa hälften av stationscheferna under veckan. Han planerar att tillbringa större delen av sin tid på City.

Det sker en riskanalys avseende de nya västarna idag. Från skyddet så är Mats Hanqvist med på det.

Vi på ST pendeln tog upp att det är hög tid att se över scheman för station redan nu inför T22 så det inte blir en långbänk. Vi vet att många är nöjda med våra schemaförslag som vi fick in till i år, men det finns en del önskemål på vissa förändringar bl.a. KSV och hur måltidsuppehållen är planerade. Vi vet att Märsta statin behöver måltidsuppehåll då det är en station med högt kundflöde och det kommer vi att arbeta för och att vi saknar vår helggrupp i POOL gruppen.

Säkerhet – Tommy

Det är positivt att antalet OSPA-A har minskat, vi hade förra året 15st och nu hitintills 10st. 6st TV och 4 på växling. Dörröppning på utanför plattform ligger på ett snitt 3-4/mån. I juni så hade vi endast ett tillfälle och i juli ett tillfälle.

Förhandlingar §11 Frida Ukmar – Chefstillsättningar på Mälartåg

MTR tar över trafiken den 12 dec 2021 vilket innebär att MTR vill tillsätta 4 platschefer.

De slutförhandlade är:

1 september Linköping Malin Stein

1 september Eskilstuna Peter Dumky

12 december Eskilstuna Ronny Fernkvist

Sedan är det i slutskedet av rekryteringsprocessen för en chef till Stockholm.

Förhandlingar §11 Mats Enbuske – Utbildningar på Mälartåg

Det kommer att behövas utbildas Lokförare och Tågvärdar inför driftstarten av Mälartåg. I normalfallet idag utförs utbildningen på dagtid vardagar. För att hinna med att utbilda personalen behöver MTR därför planera vissa grupper till kvälls- och nattid.

Vi från ST pendeln tycker att lägga utbildning på kvällar och helger är inte optimalt. Ett man lär sig sämre om man är morgonmänniska om man måste utbildas på kvällen. Visst vissa människor kan definitivt lära sig bättre på sin dygnsrytm tex dom som jobbar natt. Helger finns det massa olika aspekter till varför man inte ska ha utbildningar på helger. I avtalet står det ju att inga utbildningar få ske på röda dagar. Dvs storhelger, men även en söndag är en röd dag. Så innebär det då att man bara ska utbilda på en lördag?? Sen finns ju inga ansvariga på plats på helger om något skulle skita sig. Vilket absolut INTE är optimalt. Från TV instruktörer sidan så jobbar de helger, men vi har motsatt oss att tex ha examineringar och lektioner på helger, då det faktisk har hänt vid flertal tillfällen att instruktörerna har varit tvungna att behöva en GC eller någon från utbildningsplaneringen, så utbilda på helger är absolut inte optimalt.

Vi på ST pendeln reserverade oss mot förslaget.