MBL den 10 januari
2022-01-14

CFO Daniel Ortner

Daniel rapporterade att MTR pendeln inte gick med vinst under 2021. Man höll inte den budget som lades under sommaren, främsta orsaken till underskottet är alla inställda tåg under året. Det ekonomiska målet har höjts för 2022. Pendeln och Mälartåg har drabbats av ett stort antal inställda tåg den senaste tiden.

Trafik Linda Goldbach

Linda rapporterade att punktligheten under vecka 1: 92,5% och egenpunktligheten blev 98,2%

En dörröppning på fel sida har rapporterats. Linda berättade även att sjuktalen ökar markant. Rekrytering pågår och 24 Lokförare är signade för start från 25/12 och framåt. 12 nya tågvärdar börjar sin kurs 25/1. Driftledningen DLC så startar en DLT idag och ytterligare två till inom de närmaste veckorna.  Man har prioriterat Mälartrafiken och det har fått till följd en väldigt stor arbetsbelastning på personalen på DLC. I skrivande stund så får jag nu veta att gruppvalet för Lokförare öppnar upp idag 14/1.

Shoemed

Linda klargjorde vad som gäller för skor på Shoemed. Det som gäller är ett par skor per kalenderår och inget annat. Det som har sagts om anställningsår/månad gäller inte. MTR lovade att se till att personalen på Shoemed får veta detta.

Planeringen Staffan Grönwald

Staffan sa att orsaken till att förarnas grupp- och semesterval har försenats var att MTR har prioriterat schemat för Mälartåg.

Vad gäller stationsscheman så kommer det påbörjas en översyn så snart allt är klart med de åkande. Det kan bli om ca en månad innan planeringsavdelningen kan påbörja granskning av dessa scheman.

Frånvaro (Sjuk+VAB) under vecka 1:

LF 13,3%

TV 18,5%

Kundservice 17,4%

DLC 6,1%

Station Mats Åstrand

Mats berättade att den nya organisationen för stationschefer sätter i gång den 15/1. Samtliga stationschefer ska nu ha presenterats sig för sina nya medarbetare. Stationschef Daniela Espinoza blir ansvarig för det ”operativa projektstödet” för stationscheferna.

Rekryteringen av SDO till City och Odenplan är nu avslutad. Alla nya SDO är rekryterade internt. Utbildning pågår och de blir inte klara med sin utbildning till SDO förrän i mars.

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Tommy rapporterade statistik för 2020 och 2021.

OSPA A, mål för 2020 23st utfall 15st

OSPA A, mål för 2021 20st utfall 15st

Dörröppning på fel sida, mål för 2020 12st utfall 9st

Dörröppning på fel sida, mål för 2021 12st utfall 18st

Dörröppning utanför plattform, mål för 2020 60st utfall 47st

Dörröppning utanför plattform, mål för 2020 54st utfall 44st

Förhandling om Veteranpoolen

MTR kallade oss till förhandling gällande Veteranpoolen. Man vill hyra in personal när det uppstår brist på egen stationspersonal. Mats Åstrand menade att man befinner sig i ett tufft läge med höga sjuktal och man räknar med fortsatt höga siffror den närmsta tiden. Mats tycker att Veteranpoolens personal hade god vana vid pendelverksamheten och därför är lämpliga att hyra in.

Vi på ST pendeln har en annan åsikt och har hela tiden sagt till MTR att de ska använda sig av egen personal punkt slut och kan man inte lösa det, så vill vi att den fasta personalen först och främst ska få möjligheten att få chansen att få jobba lite extra, precis som för alla andra våra andra kollegor på MTR. Varför ska stationsvärdar särbehandlas? Idag är det så är sjukt att våra Tågvärdar måste bli beordrade övertid mot sin vilja och på station så gör man vad som helst för att inte den fasta personalen inte ska få chansen att få in lite extra pengar. Vi tycker att om MTR inte finner någon fast personal som vill ställa upp så kan vi tänka oss en ny förhandling om Veteranpoolen och hur vi ska nyttja dem tills de lyckas anställa fler stationsvärdar.

MTR valde att inte lyssna till på våra argument till Nej till inhyrning. Då detta var en mbl förhandling så kunde MTR ta ett arbetsgivarbeslut.

Nästa MBL förhandling är den 24 jan.

Vi på ST pendeln har begärt förhandling igen om beordrad övertid och vi träffar MTR den 17/1

Vi kommer även ha ett möte igen om PTU – Pendeltågens tekniska utveckling den 17/1 – Vi kommer att ha ett mycket intressant möte den dagen och vi kommer självklart rapportera allt om detta projekt.