Information från skyddsorganisationen
2021-08-23

Läget på MTR

Arbetsmiljölagen trädde i kraft i juli 1978. Det var en skarp lag som gav skyddsombuden en stark ställning i Sverige gentemot arbetsgivarna. Sedan dess har lagen ändrats ett flertal gånger, bland annat för att EU harmonieras. Tyvärr har inte lagen anpassats till dagens arbetsmarknad med privatiseringar och bemanningsföretag, anbud och kontrakt. Lagen var utmärkt då det gällde ex. Volvo och Metall. En arbetsgivare som äger och har ansvar för allt.

Dagens situation, där MTR byter sin organisation påtagligt ofta, där Trafikverket rår om infrastrukturen och Trafikförvaltningen (SL) köper trafiken och äger depåer och stationer gör att arbetsmiljöarbetet blir näst intill omöjligt. Har man sedan en arbetsgivare som inte är intresserad blir det värre ändå. Innan MTR kom hade vi gemensamma möten med SL men det försvann då MTR kom.

Några exempel från vår vardag där ALLT blivit sämre sedan MTR tog över:

Fordonsflottan ägs av Trafikförvaltningen och hyrs av MTR. Servas av MTR:s fordonsbolag vilket gör att påverkan och insyn är näst intill obefintlig för oss. Resultatet är bekant för oss som jobbar på tågen. Att man sedan har konstant fordonsbrist och tursätter enheter med kända fel är rent ut sagt pinsamt! Tidigare järnvägsbolag hade en fordonsavdelning placerad på Cst med täta kontakter mellan bolag och skyddsombud. Hos MTR fattas besluten i ett annat bolag.

Infrastruktur är ett annat problemområde. Behovet av en ITV-anläggning för dörrstängning vid Södertälje Centrum, Älvsjö och Årstaberg har drivits av skyddsombuden i många långa år. När det till slut kom till stånd blev det fel. Nu sitter anläggningarna uppe med otillräckliga skärmar och felriktade kameror. Detta är givetvis påtalat mer än en gång. Inget händer.

Då Västerhaninge blev en åkstation för viserande stationsvärdar utlovades en återställning till hur det såg ut innan MTR tog över med Tåg i tid som fungerade. Detta struntade man i. Sammas sak i bunkern i Södertälje hamn där, innan MTR kom, systemet fungerade utmärkt innan MTR dök upp.

På 49:an är två skärmar med Tåg i tid släckta. Där tidigare vår Servicecenter fanns är det idag igenbommat. Ingen personlig hjälp finns att få. IT support fanns under en period men är numera avvecklad i lokalerna. Tidigare fanns en arbetsledare även på kvällar och helger, Försvann när MTR kom. Likaledes är de populära massagestolarna borta där något med statistik ”bevisade” att de inte behövdes. Sådant kan man ägna sig åt. Prova att ta fram statistik på hur många enheter som går omkring med kända skador i stället!

Att man sedan omorganiserar och för över all verkstadspersonal i ett gemensamt bolag med tunnelbanan, städarna i ett annat som söker arbetsuppgifter utanför kärnverksamheten, omorganiserar POC, tar över Mälartåg och driver frågan att avveckla tågvärdarna är ytterliga några företeelser som påvisar att MTR inte bryr sig om det som tidigare järnvägsbolag höll högt. Ett gott samarbete med sin personal genom fackföreningar och skyddsombud.

Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud

ST Spårtrafik