Information från skyddet den 16 juni
2022-06-16

Information från skyddet

Då är det åter igen dags för mig att ta tillfället i akt och informerar er om vad som sker och vad vi har gjort från Skyddet, jag kommer att börja med Stationssidan.

Som ni vet så det gröna kortet introducerats och med utveckling så vill vi se förbättring vilket i detta fall allt har fallerat både från Trafikverket, SL och MTR. Informationen till resenärer har varit dålig och detta har hamnat i stället hos våra Stationsvärdar som tyvärr inte satt på mycket information själva. De blev bombarderade med frågor och allt möjligt vilket medförde stress och oro inför förändringen hos personalen. Inte heller blev det bättre att MTR inte vill prioritera att utbilda personalen med en gedigen utbildning i en lokal där man kunde känna, trycka och ställa frågor om det nya kassasystemet.

I stället fick man lära sig det nya kassasystemet via E-learning som är 30 minuter lång och ljudlöst när man jobbade vid disken. Med det nya systemet så kommer provisionen att försvinna just för att Förvaltningen vill att alla pengar ska gå direkt till dem och icke via MTR. När det gäller utbildningsdelen så var både Jag och Tomas från Seko Pendelklubben mycket kritiska och de har lämnat in en 66a och som jag kommer att backa och stödja dem i denna fråga. På den första skyddsronden var båda gruppcheferna Haci och Johanna på Västerhaninge benet plus Stockholm City och Odenplan, från skyddet var det Felipe från Pendelklubben och Daniel Hortlund från ST.

Andra ronden var med gruppchefen Rami tillsammans med Daniel Hortlund och John från Pendelklubben på Södertälje benet. Båda skyddsronderna är väldigt givande och vi lär oss mycket, bara en sådan sak att Märsta äntligen får rastavlösare efter att personalen begärde det och vi kunde hjälpa dem med det. På Stationssidan har man en rutin/checklista vad gäller farligt gods det saknas hos åkande och vi vill gärna ha ändring på det.

Den 15,16 och 17 juni kommer vi att gå skyddsrond på alla överliggningar som finns för att se hur verkligheten ser ut och återkommer vid ett senare tillfälle. Vi har begärt från alla fack och från skyddet att få se hur ombyggnaden går ute i Älvsjö och hoppas att vi kommer att få göra det. Snöröjning har varit hemskt i år och Sodexho har misslyckats med sitt uppdrag oerhört och detta påpekades till ledningen så vi får se hur det blir med det. Södertälje ombyggnation går enligt planen och även där har vi begärt att komma och titta i lokalen.

Centralen uppe på 49an så märker ni att vi har blivit fler och för få toaletter detta är en arbetsmiljöfråga som vi tittar väldigt noga på och jobbar för en förbättring från MTR. ITV monitorerna vid Årstaberg, Älvsjö och Södertälje Centrum är inte godkända av skyddet och skall egentligen bytas ut, så använd inte dem som resurs. I Sollentuna ska det byggas ett uppställningsspår men behöver byggas en gångbro till och där är Hasse från Seko Lok väldigt insatt i det arbetet. På Citybanan är Skyltprojektet klart, som var otroligt jobbigt enligt MTR medan projektet med rulltrappor fortgår. Man har tagit bort rutinen med tånglängd utan skyddsombudens medverkan och alla HSO har begärt en riskanalys på detta och varför man har tagit detta beslut.

Vi tycker fortfarande att det brister ibland i vissa situationer när det gäller POM och omhändertagande på Avonova och följer upp dessa fall noggrant. Det behövs rapportering från er medarbetare när det gäller rampservice, cyklar som härjar fritt på våra plattformar och korta tåg som är fulla oavsett tid på dygnet eftersom SL inte ser problematiken med cyklar/sparkcykel och Trafikverket behöver se att vi har så många resande för att vi ska få långa tåg speciellt på helgerna. Vad gäller Shoemed och uniform, så har vi skickat ut ett separat inlägg om det och i Uniformsrådet sitter Oksana Kovalchuk samt Anette Johannisson från ST Pendeln, HSO Hasse från Seko Lok och stationsvärden Akhi från Seko Pendelklubben.

Det anställs för fullt både på stationssidan och åkandesidan, på åkande sidan skulle man ha in 59 nya men den siffran har nog ökat med tanke på kursen med konsulterna från veteranpoolen så är det bara två kvar från den gruppen, så kommer man ha en till kurs med start i juni. Man har halverat längdåkning på tågvärdssidan vilket både instruktör och Vi från skyddet var emot under riskanalys men vi kommer att följa upp denna förändring i uppföljning av riskanalysen.

Vi har fortfarande våra möten på måndagar vad gäller PTU både för Stationssidan och åkande sidan. Här sitter alla Huvudskyddsombud från alla fack tillsammans med Petra, Linda,  Lars och Anna Back. De senaste två sista möten så har Petra inte varit med eftersom hon är Head of Planning numera men vi kör på. Det kan tyckas konstigt att det inte finns någon att ta vid där hon slutade med ett sådant stort projekt men snart så kommer vi att kräva och ställa frågan Vem bär huvudansvaret för PTU projektet?

Den 16 maj i all enighet så la vi ett GEMENSAMT 66a till MTR där vi begär en åtgärd. Det finns många obesvarade svar på våra frågor när det gäller PTU Projektet. Det finns många säkerhetsfrågor som saknar underlag och man kör vidare med planering vilket man inte får göra och nu har vi begärt detta och fortsättningen följer!

Slutligen ska MTR ha en referensgrupp med förare med en extern expertis för att kolla ergonomin så de kommer först nu i juni och jobba på dem fordon som det är nu, för att sedan testa på tåget med DÖS för och kunna jämföra. Här ville återigen MTR inte koppla in skyddsombud vilket dem verkar missa att det ska samverkas men det påpekades och de gick med till slut, men de kunde bara tänka sig max 2 skyddsombud medan Vi vill ha fler!

Intresseanmälan? Det var många svarande ca 250 i första omloppet och resten kontaktades, min fråga handlade mer om hur man har nått ut till dem som är långtidssjukskrivna och så vidare. Hur vet vi att alla har kontaktats eftersom arbetsgivare vägrar sitt ge oss listan på dem sjuka? Hur vet vi från skyddet om det kommer skötas korrekt med tanke på att tågvärdar kan komma att avvecklas? Då det sker en omorganisering inom MTR.

Hur har man förberett sig från sin sida med omhändertagande av personalen när beskedet skall ges om vart man hamnar? Hur processen kommer att se ut tyvärr så har MTR fortfarande inget svar på det som vi kan delge till er. MTR återkopplade och sade att alla har kontaktats men frågan kvarstår att vi vill ha listan och kommer att kämpa för detta. Tro inte att vi har glömt Beordrad Övertid utan även denna fråga ligger varmt om hjärtat hos oss och följs upp. Jag vet att det är en svår tid som vi går igenom men se till att plugga ur och försök att ta vara på tiden med nära och kära under er semester.

Jag önskar er alla glad sommar och trevlig semester!

Nuru Magram HSO ST Pendeln