En somrig hälsning från ST Pendeln
2022-07-04

En somrig hälsning från ST Pendeln

Semestertider har kommit men tyvärr så kom den också med andra bekymmer så som beskedet om vad som händer dig i ditt nästa steg inom MTR koncernen. Omplaceringens resultat som presenterades den 28 juni väckte många känslor och frågor hos medarbetarna. Frågorna är många men svaren är få!

Vi vill belysa er om att ST Pendeln kommer att följa upp hur tilldelningen har gått till för att veta att medlemmarna hamnat rätt utifrån de val man gjort och inget annat. Tilldelningen skall gå enligt ancienniteten och inget annat! Vi tycker att timingen för tilldelning är under all kritik och absolut inte den rätta.

Många företag har som policy att inte dela ut tråkiga nyheter under sommaren men här inom MTR så väljer man åter igen att störa medarbetaren under sin semester med ett besked som bara väcker oro och ännu flera frågor och dessutom lämnat över allt till gruppcheferna som tyvärr inte har alla svar. Det finns mycket att ha åsikter om hur MTR väljer att gång på gång behandla sin personal och det påpekas ständigt samt förmedlas via alla fack inom skyddet men bollen ligger hos MTR.

Skyddet måste vända sig mot de rätta instanserna såsom Arbetsmiljöverket, Trafikverket, politikerna och bilda en opinion för att våra resenärer ska veta vad som kommer att ske med start i september 2022. Från den fackliga sidan kommer man följa upp alla frågor som har inkommit i samband med inplaceringen (PTU) medan skyddet jobbar aktivt med allt som rör PTU:s arbetsmiljöfrågor.

Vi har en bra kontakt med vår Branschsstyrelse där vi har en representant som sitter med i MTR Nordic ledningsstyrelse.  Styrelsen för ST Pendeln har presenterat en rad frågor till vederbörande som kommer att tas upp på nästa möte och kommer att behandlas där, mer om detta får vi svar på efter sommaren.

Vi arbetar också för en fortsatt dialog med vår VD och belyser aktuella frågor/frågeställningar som kommer upp löpande, som sagt han har mycket att ta tag i! Arbetet med förbundet om beordrad övertid fortsätter och ligger på bordet hos Förbundets chefjurist.

Känner du att du mår dåligt på grund av PTU projektet vare sig du är förare, tågvärd, stationsvärd eller arbetar på DLC eller allmänt om något annat? tveka inte att ta kontakt med oss inom facket via vår mejl eller våra telefonnummer som står på dörren på ST Expeditionen, vi finns till för er så glöm inte det!

Nu tar vår ordförande Roger Delin och vice ordförande Oksana Kovalchuk en välbehövlig semester men resten av kåren finns på plats för er!

Ta vara på sommaren så gott det går och så mycket du kan.

Sommarhälsningar från Nuru Magram och Anette Johannisson♥️