Angående beslut i Trafiknämnden den 15 juni
2021-06-16

Jag är djupt besviken på Trafikförvaltningen som idag röstade för förslaget på att införa ny teknik på pendeltågen. Beslutet fattades med röstsiffrorna 10 för och 8 emot. 

Direkt efter att beslutet fastslagits i nämnden så hade vi, ST pendeln och Seko Lok ett avstämningsmöte på TEAMS med vår VD och HR chef med anledning av beslutet. Vi kommer nu på måndag den 21 juni att träffas igen för att diskutera tidsplanen för de åtgärder som krävs.

 

ST pendeln har vid varje förhandling nämnt att vi aldrig kommer att acceptera ensamarbete och nu så kommer vi till en utveckling som inte vi är ett dugg nöjda med. Nu ska vi arbeta med en handlingsplan och planera strategier och vi kommer tillsammans med våra skyddsombud att göra vårt yttersta för att förhindra ensamarbete på pendeltåget. 

“Den enda gång vi backar är när vi tar sats för att komma ännu längre “

 

Vi på ST pendeln är självklart villiga att samarbeta med våra fackliga kollegor från SEKO och SRAT/TJ då samarbete mellan facken är viktigare nu än någonsin. Så vi sträcker nu ut en hand till dem som vill arbeta hårt för att behålla våra Tågvärdar kvar ombord. Tillsammans är vi starkare.

 

Vi fick alla anställda på pendeln fick ett mejl från vår VD Mats Johannesson igår där han kort beskrev beslutet och vad som komma skall, det väcker förmodligen många frågor hos er medlemmar, så med anledning av det så bjöd jag in Mats till vårt styrelsemöte nu på fredag den 18 juni.

Vi vill gärna att ni mejlar in till oss och ställer era frågor till vår VD. Mejla till kansliet@stpendeln.se så redovisar vi era frågor och svar efter vårt möte.

 

Nu tar vi nya tag med vår Facebook sida.

Gå in på www.facebook.se/stpendeln och gilla för att få nyheter och ställa frågor.

 

Vi kommer att ge er löpande information framgent!

 

Mvh

Roger Delin

Ordförande ST pendeln

kansliet@stpendeln.se

Beslutsprocesser
2021-06-17

När man fattar ett beslut måste man ta hänsyn till verkligheten. Historiskt, rådande och förutsättningar. Till hjälp för att processen skall ta hänsyn till detta skall skyddsombuden delta från början. Lagen heter Arbetsmiljölagen (1997:1160) och säger bland annat:

”Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall”

Som synes en omfattande formulering som man i fallet med att avlägsna tågvärdarna och därmed dubbelbemanningen från pendeltågen helt struntat i. I dag, den 17 juni, har fortfarande ingen Risk- och konsekvensbedömning genomförts. Själva beslutet togs som bekant den 15 juni. Givetvis har skyddsombuden tillsammans anmält detta för åtgärd till arbetsmiljöverket.

Då huvudskyddsombudet på ST överklagade 2005 Regeringsrätten biföll hemställan var trafiksituationen annorlunda. Som bilden visar har omfattningen av pendeltågstrafiken flerdubblats. Att ens inbilla sig att en ensam lokförare skall hantera detta är helt orimligt.

Med vänliga hälsningar

Skyddsombuden ST pendeln

 

 

Stort TACK för stödet
2021-06-17

Hej Medlemmar!

Vi på ST pendeln vill tacka så mycket för allt visat stöd som ger oss mer energi i kommande förhandlingar med arbetsgivaren. På måndag kommer vårt första informationsmöte om hur vi går vidare i processen med den föreslagna förändringen. Vi har haft idag en första inofficiell sittning med Trafikchef Filip Johansson där vi hade en avstämning av läget och åsikter på hur vi ser på vidare arbete framåt. Vi tog även upp återigen bristerna på denna förändring.

Med vänlig hälsning

Roger Delin & Oksana Kovalchuk

Vi vill även dela med oss av lite positiv energi och stöd som våra fackliga kollegor i Sverige har skickat in till oss. Vi är inte ensamma i vår kamp för att behålla våra tågvärdar ombord.

Hej kollegor på Pendeln!

Det är med bestörtning vi läser att era tågvärdar ska plockas bort och ersättas med kameror och annan teknisk utrustning. Vi på ST Arriva Pågatågen vill härmed visa vår stöttning och sympati till er i denna kamp. Att ställa säkerheten ur spel på detta sätt är för oss totalt obegripligt! Vi hoppas att någon någonstans förstår vad detta får för konsekvenser och ser till att häva det beslut trafiknämnden nu tagit. 

Fortsätt kämpa! 

*****

Hej fackliga kamrater och kämpare.

Efter resultatet av omröstningen gällande att tågvärdar skall ersättas av övervakningskameror, delar vi nu den förlustkänsla och besvikelse som slår emot er på Stockholms pendeltåg.

Vi står helt bakom ert brev till Trafikförvaltningen och hoppades på att de skulle ägna mer tid åt att ta skrivelsen samt arbetstagarnas farhågor och påpekanden i beaktande, innan beslut togs i frågan.

Det är mycket olyckligt att arbetstagarorganisationerna inte involverats alls under bearbetningen av detta förslag. Något som nu kommer skapa stor oro och stress bland pendeltågens medarbetare. Och i förlängningen även försämrad säkerhet och service till pendeltågens resenärer.

Vi står starkt bakom er i frågan och kommer fortsatt bevaka utvecklingen av det hela.

Ta hand om er och kämpa på!

*****

Mycket bra jobbat Roger och CO!

Stort tack för ert fantastiska arbete – ni gör jobbet!!!

*****

Inskickat av:

ST Arriva Pågatågen, Avdelningsstyrelsen ST-SJ
Sektionsstyrelsen ST-SJ Nord/Öst
Sektionsstyrelsen ST-SJ Väst

Sektionsstyrelsen ST-SJ Syd

Samtliga förtroendevalda inom ST-SJ

Ombudsman på ST

 

 

 

 

 

Sommarbrev
2021-07-05

Kära kollegor,

Helst hade vi gärna bara skickat en skön underbar sommarhälsning till er alla inför er efterlängtade semester, men med tanke på den rådande situationen som tågvärdarna helt oväntat har hamnat i så vet vi att många är väldigt uppgivna, ledsna och mår inte bra för tillfället. Vi förstår frustrationen och alla känslor som kan uppkomma, vi vill ändå delge er information om vad som händer bakom kulisserna och vad som har gjorts hittills.

Den borgerliga politiska delen i Trafiknämnden röstade Ja till att avsätta 293 miljoner som är skattebetalarnas pengar för att investera i monitorer och kamerautrustning till pendeltåg och därmed godkänner ingående av ett tilläggsavtal till det befintliga uppdragsavtalet avseende driften av pendeltågsverksamheten. I det föreslås att kravet på trafikering med en Tågvärd skall utgå och det är där vi ligger just nu.

Sedan den 15 juni har alla fackliga suttit med i flera möten med MTR om vad som skall ske framåt. Vi har även suttit med på ett teknikmöte där man har gått igenom hur upplägget och arbetet med installationen av kameror kommer att se ut men riktigt när, var, hur? det har man inte kommit så långt med. Vi på ST framförde att underlaget i presentationen var inte så omfattande som vi hade förväntat oss och det finns brister i innehållet. Så vår hållning kvarstår att tågvärden ska vara kvar ombord och vi accepterar inte ensamarbete. Så vårt budskap är nu, ”Rör inte min tågvärd” där vi har tagit fram kampanj materiel och kommer att sprida det ut i vår verksamhet framöver. Vi har en strategi och väntar till de framtida förhandlingarna och första möte är planerad till den 30/8.

ST Pendelns styrelse hade möte med VD den 18 juni där vi ville ha ett klart besked om den stora frågetecken om Vad kommer att hända med tågvärdarna 2023 när kamerorna är på plats? Tyvärr så är det fortfarande mycket som är oklart, mycket vet inte från MTR sida som har varken inte svar eller tidstruktur. Här kommer vi trycka på hårt för att få konkreta svar senare efter sommaren och hösten för då tycker vi att man skall kunna ha tydliga Svar på medarbetarens frågor.

Förbundet ST och vår representant i Branschen har haft aktiva samtal med MTR NORDIC samt med MTR i Hong Kong och påtalat om hur mycket Tågvärden behövs och viktig roll som den har ombord på tåget. Man har med största tydlighet genom samtal gjort klart att våra Tågvärdar behövs för lokförarnas och resenärernas säkerhet. Både säkerhet och trygghet gör så mycket och denna besparing som påstås med att ta bort denna tjänst är i princip helt obefintlig. Så än så länge är det bara ett politiskt beslut som är taget och inga förändringar är gjorda och inga beslut är fattade av MTR, faktum att MTR inte äger frågan. ST jobbar med dessa frågor hela tiden och av erfarenhet så kan ett politiskt beslut ändras väldigt snabbt, tänk på att vi har olika styre och att det är snart är val vilket kan resultera i att detta rivs upp i och med denna kostnad som faktiskt inte är rimlig i förhållande till vad man får.

Skyddsombuden på sin sida och nu pratar vi om samverkan mellan alla fack, att man nu har gemensamt lämnat in ett ärende för åtgärd hos Arbetsmiljöverket. Mer om det kommer vi att återkoppla senare. Här går vi in med full kraft från alla håll och både ST Branchstyrelsen samt ST Förbundet står bakom oss i denna kamp.

Vi vill också uppmärksamma våra kollegor som är Lokförare, Lokalvårdare, KSV och Stationsvärdar som har visat en enorm Stöd i denna kamp och i det som sker.

Passa på att unna dig en välbehövlig ledighet under sommaren och har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss i ST styrelse samt Skyddsombuden.

Ha en trevlig Sommar önskar

Roger Delin (Ordförande)

Nuru Magram (Skyddsombud )

Anette Johannisson (kassör)