månadsarkiv: maj 2022

MBL den 16 maj

VD Mats Johannesson Mats startade mötet med att berätta om hur det ligger till med åtgärderna kring den begärda handlingsplanen av Mälartåg från Mälartrafik AB. MTR är tvungen att svara på hur de ska komma till rätta med de brister som finns på utfallet i produktionen, punktlighet, inställda tåg, tvätt och städning m.m. Handlingsplanen är… Läs mer »

Arbetsmiljön för lokförare – 6 6a den 16 maj

Bästa medlemmar! Jag vill ta tillfället i akt och redogör för er lite kort hur det går med hanteringen av frågan om ensamarbete på pendeltågen. Vårt Huvudskyddsombud Nuru Magram och skyddsombud Jon Holmberg har tillsammans med ombudsman Tomas Fröstberg och som är även RSO på fackförbundet ST, de har sedan årsskiftet haft många möten om… Läs mer »

MBL den 2 maj 2022

VD Mats Johannesson §11 Förhandling inom ledningsgruppen. Linda Goldbach blir från och med idag permanent som Chef för Trafik inom MTRP. Linda har vikarierat i rollen sedan i höstas. Sedan en tid tillbaka har rollen som Chef för Kundservice varit vakant. Det kommer nu att lösas då Staffan Grönwald från och med den 15 maj kommer ta sig an denna… Läs mer »